Dịch vụ Giáo dục ELS Chính sách Riêng tư - ELS 

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Ở Berlitz, chúng tôi tôn trọng khách hàng của mình và hiểu rằng bạn quan tâm đến việc bảo mật thông tin. Vì vậy, Berlitz Languages, Inc. và các đơn vị thành viên (gọi chung là “Berlitz") đã đăng tải Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này (“Chính sách") để thông báo cho bạn biết chúng tôi sẽ thu thập những loại thông tin nào, sẽ lưu trữ và sử dụng thông tin đó ra sao và có thể sẽ chia sẻ thông tin đó với những người nào.

Khi chúng tôi tiếp tục xây dựng các trang web của mình, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn vào, bất cứ trang web hay URL nào mà chúng tôi đã liên kết đến Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này (gọi chung là "các trang web") và tận dụng kỹ thuật để cải thiện dịch vụ cung cấp, Chính Sách này có thể sẽ thay đổi. Chúng tôi đề nghị bạn thường xuyên xem lại Chính Sách này, để bạn hiểu Chính Sách Bảo Mật Thông Tin hiện thời của chúng tôi.

Nếu bạn là nhân viên trước đây hoặc hiện thời của Berlitz là người sống trong Liên Minh Châu Âu hoặc Khu Vực Kinh Tế Châu Âu, xin xem phần dưới đây về việc "Thu Thập Thông Tin từ Liên Minh Châu Âu hoặc Khu Vực Kinh Tế Châu Âu."

Chúng Tôi Thu Thập Những Thông Tin Nào?

 1. Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi thu thập nhiều loại "thông tin cá nhân" tùy thuộc vào việc bạn sử dụng các trang web của chúng tôi như thế nào, chẳng hạn như:

 • Khi bạn gửi đơn đặt hàng đến chúng tôi, chúng tôi thu thập tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại và số thẻ tín dụng của bạn cùng với ngày thẻ hết hạn.
 • Khi bạn gửi đơn đặt hàng đến chúng tôi, chúng tôi có thể lưu lại số trương mục và thông tin về đơn hàng của bạn.
 • Khi bạn ghi danh tham dự những kỳ rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi trực tuyến, chúng tôi thường thu thập tên, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại của bạn. Chúng tôi cũng có thể hỏi thêm thông tin từ bạn, chẳng hạn như tuổi, sự quan tâm, sở thích về sản phẩm hoặc mã số bưu chính.
 • Khi bạn gửi yêu cầu, chúng tôi cần biết tên, địa chỉ email và mã số bưu chính của bạn để trả lời.

Nếu bạn chọn lựa gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi qua các trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ thông tin đó và bạn ưng thuận cho truyền tải và lưu trữ thông tin đó trong máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn bao lâu tuỳ theo nhu cầu phục vụ những mục đích đề ra trong Chính Sách này, trừ khi luật quy định hoặc cấm thời hạn lưu giữ lâu hơn.

 1. Thông Tin Không Phải Cá Nhân

Khi bạn sử dụng các trang web của chúng tôi, có thể chúng tôi cũng sẽ thu thập "thông tin không phải cá nhân," tức là những thông tin mà, tự thân nó, không thể dùng để xác định danh tính hoặc liên lạc với bạn, thí dụ như thông tin về thành phần dân số (chẳng hạn như tuổi, phái nam hay nữ, thu nhập, học vấn, nghề nghiệp chuyên môn, mã số bưu chính, v.v.) hoặc thông tin kỹ thuật (chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt web bạn đang sử dụng). Thông tin không phải cá nhân cũng có thể bao gồm thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi qua việc sử dụng các trang web của chúng tôi, thí dụ như những từ ngữ bạn nhập vào chức năng tìm kiếm trong trang web của chúng tôi.

 1. Cookies và Những Kỹ Thuật Tương Tự

Khi bạn vào xem hoặc tương tác với các trang web hay dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ được chúng tôi ủy quyền có thể dùng cookies, hình gif trống không, file nhật ký (log), flash cookies và những kỹ thuật tương tự cho chức năng dịch vụ của chúng tôi, để giúp chúng tôi cải thiện hoạt động, hay để cung cấp cho bạn thêm chức năng, tất cả nhằm mục đích mang đến cho bạn một sự trải nghiệm tốt hơn.

Những loại kỹ thuật theo dõi thông dụng (gọi chung là "cookies và những kỹ thuật tương tự ") mà Berlitz sử dụng gồm có:

Cookies: Một phần thông tin nhỏ được trang web gửi đến lưu trong bộ nhớ của trình duyệt web hay thiết bị máy tính của bạn. Đây là thông tin trang web có thể cần để tương tác với bạn và điều chỉnh việc sử dụng cho phù hợp với bạn. Ở Berlitz, chúng tôi dùng hai loại cookies: cookies tạm thời và cookies lâu dài.

Cookies tạm thời chỉ hiện hữu trong thời gian bạn sử dụng các trang web của Berlitz hoặc trình duyệt web của bạn vẫn còn mở. Sau khi bạn ra khỏi trình duyệt web hoặc rời khỏi các trang web của Berlitz, những cookies này sẽ bị xóa. Chúng tôi dùng cookies tạm thời để duy trì những thông tin chúng tôi cần có trong đơn hàng của bạn để bạn mua sắm trong các trang web của chúng tôi. Thí dụ, cookie ID tạm thời mà chúng tôi hỏi trình duyệt web của bạn là để lưu giữ ID của giỏ hàng. Nếu không có cookie ID tạm thời, bạn không thể thêm hàng vào giỏ hàng và đưa tới quầy thanh toán Checkout.

Cookies lâu dài sẽ tồn tại cho dù bạn vào trang web bao nhiêu lần. Chúng được lưu trữ trong bộ nhớ tạm (cache) của trình duyệt web hoặc thiết bị cho đến khi nào bạn chọn lựa xóa đi. Chúng tôi có thể dùng cookies lâu dài để mang đến cho bạn một trải nghiệm mua sắm phù hợp với bạn hơn và để giúp bạn sử dụng trang web của chúng tôi hiệu quả hơn.

Trang web có thể dùng cookies để nhận ra bạn. Nhưng điều đó chưa chắc đồng nghĩa với việc có thông tin cá nhân được lưu trữ trong cookies. Ở Berlitz, chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân về bạn trong cookies. Bất cứ điều gì bạn chọn lựa cho chúng tôi biết về bạn (chẳng hạn như địa chỉ và địa chỉ email của bạn) đều được lưu trữ trong server an toàn của chúng tôi. Hãy vào xem www.allaboutcookies.org để biết thêm thông tin về cookies và làm thế nào để tắt tính năng này.

 

Web beacons: Những hình đồ họa nhỏ (còn gọi là "thẻ pixel" hay "hình GIF trống không") có thể có trong các trang web, dịch vụ, ứng dụng, hoặc dụng cụ của chúng tôi, thông thường hoạt động phối hợp với cookies để giúp nhận diện người dùng và cách thức sử dụng của người dùng.

 

Những kỹ thuật tương tự: Những kỹ thuật lưu trữ thông tin trong trình duyệt web hoặc thiết bị của bạn bằng cách sử dụng những đối tượng chia sẻ cục bộ hoặc phương tiện lưu trữ cục bộ, chẳng hạn như flash cookies, HTML 5 cookies, và những phương pháp phần mềm ứng dụng web khác. Những kỹ thuật này có thể hoạt động trong tất cả mọi trình duyệt web, và trong một số trường hợp có thể trình duyệt web của bạn không hoàn toàn quản lý được và có thể cần quản lý trực tiếp qua ứng dụng cài đặt hoặc thiết bị của bạn. Chúng tôi không sử dụng những kỹ thuật này để lưu trữ thông tin quảng cáo nhắm đến bạn ở trong và ngoài các trang web của chúng tôi.

 

Việc sử dụng cookies và những kỹ thuật tương tự bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ủy quyền

Chúng tôi có thể làm việc với các công ty bên thứ ba, thường gọi là các nhà cung cấp dịch vụ, là người được chúng tôi cho phép và ủy quyền để đưa cookies và những kỹ thuật tương tự vào các trang web của chúng tôi. Những nhà cung cấp dịch vụ này giúp chúng tôi mang đến cho bạn một sự trải nghiệm tốt hơn, nhanh hơn, và an toàn hơn.

Những nhà cung cấp dịch vụ này có thể dùng cookies và những kỹ thuật tương tự để giúp chúng tôi cung cấp nội dung của chúng tôi và quảng cáo, và thực hiện những phương pháp lượng định và phân tích ẩn danh trong trang web. Chúng tôi không cho phép bất cứ nhà cung cấp dịch vụ nào thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn trong các trang web của chúng tôi cho mục đích riêng của họ. Cookies và những kỹ thuật tương tự của bên thứ ba tuân theo chính sách bảo mật thông tin của bên thứ ba.

Cấm Theo Dõi

Berlitz hiện không đáp ứng tín hiệu Cấm Theo Dõi trong trình duyệt web. Mặc dù chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn như trình bày ở trên trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này, chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân từ bạn để giám sát hoạt động của bạn trong mạng ở những trang web hay dịch vụ trực tuyến của bên thứ ba (còn gọi là quảng cáo dựa vào thói quen hoặc quảng cáo dựa vào sự quan tâm).

Những bên thứ ba có nội dung được đưa vào các trang web của Berlitz (thí dụ như nút bấm, widgets, và những tính năng hay nội dung khác được kết hợp vào) có thể đặt cookies trong trình duyệt web của người dùng và/hoặc thu thập thông tin thực tế là bạn đã vào các trang web của chúng tôi từ một địa chỉ IP nào đó. Chúng tôi không cho phép các bên thứ ba thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào khác từ các trang web của Berlitz trừ khi bạn trực tiếp cung cấp thông tin đó cho họ.

Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Bạn Như Thế Nào?

 1. Thông Tin Cá Nhân

Nếu bạn chọn lựa cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn theo một số cách, bao gồm những cách sau đây:

 • Để giải quyết các đơn hàng hoặc để trả lời các yêu cầu.
 • Để tổ chức một kỳ rút thăm trúng thưởng hoặc một cuộc thi.
 • Để cải thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn. Thí dụ, chúng tôi có thể dùng thông tin này để nhận ra bạn và chào bạn khi bạn sử dụng các trang web của chúng tôi.
 • Để gửi cho bạn thông tin khuyến mại và các thông tin khác về trang web, hay sản phẩm, dịch vụ, sự kiện do chúng tôi hoặc đơn vị thành viên cung cấp, cho mục đích tiếp thị hay quảng cáo (theo luật định). Chúng tôi chỉ làm việc này nếu trước đó bạn đã chỉ rõ là bạn muốn nhận những thông tin như vậy qua email. Vào bất kỳ lúc nào bạn cũng có quyền không cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn vì mục đích tiếp thị và quảng cáo bằng cách sử dụng nút ‘unsubscribe' ở phía cuối email hoặc sử dụng mẫu Liên lạc được gắn link trong mục ‘Liên hệ với chúng tôi bằng cách nào?’ dưới đây.

Berlitz tôn trọng sự riêng tư của bạn. Chúng tôi sẽ không gọi điện thoại cho bạn trừ khi bạn chỉ rõ điện thoại là phương thức liên lạc ưu tiên của bạn. Ngoài ra, số điện thoại của bạn sẽ không bị bán hoặc chuyển nhượng cho bất cứ một bên thứ ba nào không phải là thành viên của chúng tôi.

 1. Thông Tin Không Phải Cá Nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin không phải cá nhân mà chúng tôi thu thập được để phân tích các trang web của chúng tôi được sử dụng như thế nào và để cải thiện nội dung các trang web của chúng tôi.

Chúng Tôi Chia Sẻ Thông Tin Của Bạn Như Thế Nào?

 1. Các Bên Là Thành Viên

Trừ khi có quy định cụ thể trong Chính Sách này, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất cứ một bên thứ ba nào không phải là thành viên của chúng tôi nếu không được bạn cho phép. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin tổng hợp, chẳng hạn như thông tin về thành phần dân số và những kết quả phân tích thống kê của chúng tôi với các bên thứ ba, gồm cả các công ty quảng cáo hoặc đối tác kinh doanh khác. Thông tin tổng hợp này không bao gồm thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với một số thực thể kiểm soát chúng tôi, hoặc được chúng tôi kiểm soát, hay chịu sự kiểm soát chung với chúng tôi ("Các Thành Viên"), và những trang web được điều hành bởi Các Thành Viên của chúng tôi, để họ và chúng tôi có thể mang đến cho bạn những sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Điều này bao gồm việc chuyển thông tin cá nhân của bạn tới công ty mẹ của Berlitz đặt ở Mỹ.  Chúng tôi bắt buộc Các Thành Viên của chúng tôi phải đồng ý về việc sử dụng thông tin đó theo chỉ thị của chúng tôi và tuân hành Chính Sách này và bất cứ biện pháp thích hợp nào khác về an ninh và bảo mật.  Tính đến 28 tháng 3 năm 2018, Các Thành Viên này bao gồm những thực thể sau:

Tổng công ty Berlitz
Công ty Đầu tư Berlitz
Công ty Xuất bản Berlitz
Công ty Nhượng quyền Berlitz
ELS Educational Services, Inc. (ELS)
World Wide Speaking SARL (World Speaking)
Second Language Testing, Inc. (SLTI)
Công ty Quản lý Đào tạo (TMC)
Versation, Inc.

 1. Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Bên Thứ Ba

Chúng tôi có thể hợp tác với một cơ quan tiếp thị hoặc một trang web khác, để tổ chức một kỳ rút thăm trúng thưởng hay một sự kiện khác. Trong trường hợp này, mỗi bên thứ ba tham gia có thể thu thập hoặc nhận thông tin cá nhân từ bạn nếu bạn cung cấp thông tin trực tiếp cho họ. Vì vậy, bạn nên tham khảo chính sách bảo mật thông tin của họ để hiểu họ sử dụng thông tin của bạn như thế nào và bạn được quyền chọn lựa những gì.

Berlitz cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty bên ngoài thực hiện dịch vụ cho Berlitz. Thí dụ, chúng tôi có thể thuê một công ty bên ngoài để quản lý một hệ thống dữ liệu có chứa một số thông tin của khách hàng hoặc để tạo ra và phân phối một đề nghị qua email. Khi làm việc với một thành phần bên ngoài, chúng tôi bắt buộc thành phần đó phải đồng ý sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo chỉ thị của chúng tôi và tuân hành Chính Sách này. Chúng tôi sẽ thực hiện những bước thích hợp để bảo đảm rằng thông tin của bạn sẽ chỉ được sử dụng để cung cấp những dịch vụ mà chúng tôi yêu cầu và không phải cho mục đích nào khác.

 1. Những Trường Hợp Khác Cần Phải Tiết Lộ Thông Tin

Ngoài ra, Berlitz có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để tuân hành luật hoặc để bảo vệ quyền lợi hay tài sản của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để đáp ứng trát tòa, lệnh tòa, hay thủ tục tố tụng khác, hoặc để điều tra hay đưa ra quyết định về những hoạt động phạm pháp, tình nghi gian dối, vi phạm Các Điều Khoản Sử Dụng, hay theo đòi hỏi khác của luật pháp.

Thông Tin Của Tôi Có Được An Toàn Hay Không?

Berlitz cam kết làm hết khả năng của mình để duy trì an ninh cho thông tin thu thập trong các trang web của chúng tôi. Để cố gắng ngăn chặn việc sử dụng trái phép, duy trì sự chính xác của dữ liệu, và bảo đảm cho việc sử dụng thông tin được chính xác, chúng tôi đã thực thi những thủ tục cơ hữu, điện tử và về quản lý để bảo vệ và bảo an cho thông tin mà chúng tôi thu thập.

Luôn luôn có một mức độ rủi ro nhất định trong việc truyền tải thông tin bằng phương tiện điện tử. Nếu chúng tôi cho rằng thích hợp, chúng tôi sử dụng những biện pháp an ninh phù hợp với tiêu chuẩn của ngành. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm sự an ninh của các hệ thống dữ liệu, cũng không thể bảo đảm rằng thông tin mà bạn gửi sẽ không bị can thiệp trong lúc truyền tải đến chúng tôi qua mạng Internet.

Sử Dụng và Chỉnh Sửa

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi vào bất cứ lúc nào tại địa chỉrita.pauls@berlitz.de để: 1) xem chúng tôi đang lưu giữ những thông tin cá nhân nào về bạn, nếu có, 2) thay đổi hoặc chỉnh sửa bất cứ thông tin cá nhân nào chúng tôi đang lưu giữ về bạn, 3) yêu cầu chúng tôi xóa bất cứ thông tin cá nhân nào chúng tôi lưu giữ về bạn, 4) bày tỏ sự quan tâm của bạn về việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Về mặt kỹ thuật thì không thể thay đổi hoặc xóa tất cả mọi bản lưu trữ thông tin về bạn mà chúng tôi có trong hệ thống, và dữ liệu có thể vẫn còn dưới hình thức không thể xóa được hoặc hình thức tổng hợp. Chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu một thời gian trong hệ thống dự phòng hoặc hệ thống tạm thời. Chúng tôi cũng có thể lưu trữ một số thông tin trong thời gian dài theo luật định, theo quy định trong hợp đồng, hoặc yêu cầu về kiểm toán.

Còn Việc Bảo Mật Thông Tin Của Trẻ Em Thì Sao?

Chính sách hiện thời của chúng tôi là không cố tình thu thập thông tin cá nhân từ bất cứ người nào dưới 13 tuổi. Nếu phụ huynh hoặc người giám hộ biết rằng con em của họ đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi mà họ không ưng thuận, thì người đó cần phải liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ rita.pauls@berlitz.de. Nếu chúng tôi biết rằng một trẻ em dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng xóa thông tin đó ra khỏi hệ thống càng sớm càng tốt.

Nếu bạn dưới 18 tuổi và sống ở California, bạn có quyền yêu cầu xóa nội dung bạn đăng tải trong các trang web của chúng tôi. Khi nhận được yêu cầu xóa nội dung đã điền đầy đủ thông tin, chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để xóa nội dung mà bạn đã đăng tải ra khỏi các trang web của chúng tôi. Yêu cầu như vậy không bảo đảm việc xóa hẳn hoặc xóa hoàn toàn nội dung bạn đã đăng tải. Thí dụ, nội dung bạn đã đăng tải có thể tiếp tục xuất hiện trong các trang web của Berlitz nếu nội dung đó đã được người khác đăng lại hoặc đã được đăng tải độc lập bởi một bên thứ ba, bạn đã đăng tải nội dung đó theo cách ẩn danh, hoặc nếu bạn đã được trả tiền cho việc cung cấp nội dung đó. Ngoài ra, mặc dù Berlitz sẽ xóa nội dung bạn đã đăng tải ra khỏi các trang web của chúng tôi, nội dung đó vẫn có thể tiếp tục được lưu trữ trong server của chúng tôi (mặc dù những người khác sử dụng các trang web của chúng tôi sẽ không thấy nội dung đó). Bạn phải điền đầy đủ thông tin chính xác vào đơn yêu cầu xóa nội dung thì yêu cầu đó mới được giải quyết.

Làm Thế Nào để Yêu Cầu Xóa Nội Dung Của Trẻ Em ở California

Nếu bạn là người dùng dưới 18 tuổi và sống ở California, và bạn muốn xóa nội dung mà bạn đã đăng tải ra khỏi các trang web của Berlitz, xin hãy cung cấp cho Người Đại Diện Berlitz liệt kê bên dưới những thông tin sau đây trong một bức thư thông báo:

(1.) Xác nhận rằng bạn hiện là cư dân hợp pháp của tiểu bang California;
(2.) Xác nhận rằng bạn dưới 18 tuổi bằng cách cho biết ngày sinh của bạn;
(3.) Giải thích chính xác về nội dung mà bạn muốn xóa (xin cung cấp liên kết URL nếu có thể được);
(4.) Cho biết họ tên đầy đủ của bạn; và
(5.) Cung cấp địa chỉ email của bạn.

Có thể liên lạc với Người Đại Diện được chỉ định của ELS đặc trách về việc Yêu Cầu Xóa Nội Dung Của Trẻ Em Ở California bằng cách như sau:

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ: Berlitz Languages, Inc.
Tên Người Đại Diện Đặc Trách Về Yêu Cầu: Rita Pauls
Gửi bằng bưu điện: 7 Roszel Road, Princeton, NJ 08540
Gửi bằng fax: (609) 524-9870
Email: rita.pauls@berlitz.de (xin ghi thêm “Yêu Cầu Xóa Nội Dung Của Trẻ Em Ở California” vào dòng tiêu đề thư)

Thay đổi

Berlitz có quyền thay đổi Chính sách này vào bất cứ lúc nào. Chính Sách này được cập nhật lần cuối ngày 28 tháng Ba, 2018.

Cư dân Không Là Người Mỹ

Nếu bạn ở ngoài lãnh thổ Mỹ, xin lưu ý bạn có thể chuyển thông tin cá nhân của mình tới một quốc gia không có luật bảo vệ dữ liệu giống như ở nước bản xứ.  Những thông tin cá nhân nhận được từ Liên Minh Châu Âu hoặc Khu Vực Kinh Tế Châu Âu, hoặc Thuỵ Sĩ, Berlitz (bao gồm các đơn vị Thành Viên được liên kê trong mục “Các Bên Thành Viên" ở trên) cam kết sử dụng thông tin cá nhân của bạn phù hợp với Chính Sách này và Bảo Vệ Quyền Riêng Tư EU-Mỹ (hoặc Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Thuỵ Sĩ - Mỹ, trong một số trường hợp) được thực hiện bởi Bộ Thương Mại Hoa Kỳ. Nếu có bất cứ sự mâu thuẫn nào giữa những điều khoản của Chính Sách này và Các Nguyên Tắc Bảo Vệ Quyền Riêng Tư, thì Các Nguyên Tắc Bảo Vệ Quyền Riêng Tư sẽ được ưu tiên. Để biết thêm về khung pháp lý Bảo Vệ Quyền Riêng Tư EU-Mỹ và Thuỵ Sĩ - Mỹ, và xem chứng nhận của Berlitz, hãy vào https://www.privacyshield.gov/list.

Trách nhiệm của Berlitz đối với thông tin cá nhân nhận được chiếu theo hệ thống Bảo Vệ Quyền Riêng Tư và sau đó truyền tải đến một bên thứ ba được trình bày trong Các Nguyên Tắc Bảo Vệ Quyền Riêng Tư. Cụ thể, Berlitz vẫn có trách nhiệm và phải chịu trách nhiệm chiếu theo Các Nguyên Tắc Bảo Vệ Quyền Riêng Tư nếu các bên thứ ba được Berlitz ủy thác sử dụng thông tin cá nhân theo cung cách không phù hợp với Các Nguyên Tắc này, trừ khi Berlitz chứng tỏ được rằng Berlitz không có trách nhiệm đối với sự kiện gây ra sự thiệt hại đó.

Nếu bạn là cựu nhân viên hoặc nhân viên hiện thời của Berlitz là người sống trong Liên Minh Châu Âu hay Khu Vực Kinh Tế Châu Âu, Berlitz có thể thu thập một số thông tin cá nhân trong phạm vi của việc bạn là nhân viên của Berlitz, đơn vị thành viên Berlitz, công ty con, người được chuyển nhượng đặc quyền kinh doanh, hoặc đại lý, chẳng hạn như thông tin liên lạc của bạn, quá trình làm việc và học vấn, thông tin về tài chánh, tuổi, phái nam hay nữ, quốc tịch, ngày và nơi sinh, tình trạng hôn nhân, kỹ năng ngôn ngữ, số ID của nhân viên và của chính quyền cấp, thu nhập, ngày bắt đầu làm việc, và thông tin về thuế (“Dữ Liệu Về Nguồn Nhân Lực”). Dữ Liệu Về Nguồn Nhân Lực được truyền tải và sử dụng cho mục đích quản trị và liên lạc và để tuân hành những đòi hỏi của luật lao động.

Như giải thích rõ hơn trong phần "Làm Thế Nào Để Liên Lạc Với Chúng Tôi?" dưới đây, chúng tôi khuyến khích bạn liên lạc với chúng tôi nếu bạn có khiếu nại liên quan đến vấn đề Bảo Mật Thông Tin (hoặc liên quan đến bảo mật nói chung).

Làm Thế Nào Để Liên Lạc Với Chúng Tôi?

Nếu bạn có thắc mắc hoặc ý kiến về Chính Sách này, xin chọn quốc gia của bạn và dùng mẫu Liên lạc. Các khiếu nại sẽ được giải quyết nội bộ phù hợp với những thủ tục giải quyết khiếu nại của Berlitz. Nếu bạn sống trong Liên Minh Châu Âu, Khu Vực Kinh Tế Châu Âu, hoặc Thụy Sĩ và những nỗ lực để giải quyết vấn đề trong nội bộ không thành công, thì có thể gửi đơn khiếu nại đến Hiệp Hội Trọng Tài Hoa Kỳ (http://www.adr.org), vốn đã được chọn lựa làm cơ quan hòa giải độc lập để giải quyết những khiếu nại và tranh chấp liên quan đến việc sử dụng dữ liệu có nguồn gốc từ trong Liên Minh Châu Âu, Khu Vực Kinh Tế Châu Âu, hoặc Thụy Sĩ chiếu theo Chính Sách này. Berlitz phải lệ thuộc vào quyền hạn điều tra và thi hành luật của Ủy Ban Mậu Dịch Liên Bang Hoa Kỳ (FTC).

Nếu bạn là cựu nhân viên hay nhân viên hiện thời của Berlitz trong Liên Minh Châu Âu, Khu Vực Kinh Tế Châu Âu, hoặc Thụy Sĩ, Berlitz cũng đã chọn lựa hợp tác và tuân hành khuyến nghị của các cơ quan thẩm quyền bảo vệ dữ liệu EU (DPA) đối với những khiếu nại chưa giải quyết (như trình bày rõ hơn trong Các Nguyên Tắc Bảo Vệ Quyền Riêng Tư). Xin liên lạc với chúng tôi để được chuyển đến người phụ trách của DPA có liên quan. Như giải thích rõ hơn trong Các Nguyên Tắc Bảo Vệ Quyền Riêng Tư, một chọn lựa hòa giải có tính cách ràng buộc cũng sẽ được dành cho bạn để giải quyết những khiếu nại còn tồn đọng chưa giải quyết được bằng những phương pháp khác.

Cư Dân California

Cư dân của Tiểu Bang California có quyền yêu cầu bản liệt kê tất cả những bên thứ ba mà chúng tôi đã tiết lộ một số thông tin cho họ trong năm trước khi bên thứ ba đó thực hiện mục đích tiếp thị trực tiếp của họ.

Tuy nhiên, chính sách của chúng tôi là không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân, cũng không bán thông tin đó cho các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp.

Sự Ưng Thuận Của Bạn

Trong nhiều trường hợp, chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn chưa ưng thuận.  Chúng tôi sẽ tìm kiếm sự ưng thuận rõ ràng của bạn khi cần thiết hoặc khi chúng tôi cảm thấy thích hợp.  Nếu bạn không ưng thuận, xin đừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi hay cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào.  Bạn được quyền rút sự ưng thuận vào bất kỳ lúc nào bằng cách dùng mẫu Liên lạc được liên kết trong mục “Liên hệ với chúng tôi bằng cách nào?” ở trên.