ELS/Canada Mẫu Đơn - ELS 

Nộp Đơn vào ELS/Canada ngay Hôm Nay!

Điền vào mẫu dưới đây để bắt đầu nhập học!

1. Chi Tiết Cá Nhân

Địa chỉ nhà

Địa chỉ ở Canada (nếu biết)

2. Chọn khóa học
3. Thông tin Thị thực
4. Đón tại sân bay và Nơi ở

Xin hãy hoàn thiện phần này nếu bạn muốn chúng tôi sắp xếp nơi ở hoặc muốn đăng ký được đón tại sân bay.

5. Thông tin y tế
6. Chăm sóc và Giám sát

Mọi sinh viên dưới 18 tuổi phải có người chăm sóc trưởng thành ở Canada.

7. Tuyên bố Ghi danh

Lưu ý: Nếu bạn không đọc và hiểu tiếng Anh tốt, chúng tôi thành thật khuyên bạn nhờ người phiên dịch / thông dịch giải thích mẫu này trước khi ký.

I agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên