Khóa học tiếng Anh mùa hè ở Mỹ được thiết kế dành riêng cho bạn - ELS 

Các Chương Trình Tiếng Anh

Các Chương Trình Tiếng Anh Du lịch

Các Chương Trình Tiếng Anh Du lịch

Nếu bạn đang muốn cải thiện trình độ tiếng Anh trong một môi trường học tập thân thiện và đồng thời trải nghiệm nhiều hoạt động văn hoá xã hội ngoài lớp học, chương trình tiếng Anh du lịch Mỹ của chúng tôi chính là điều bạn cần. Những chương trình này nhấn mạnh kỹ năng đàm thoại với trọng tâm là giao tiếp hàng ngày. Những chương trình này cũng được thiết kế để cho phép bạn có thêm thời gian khám phá môi trường xung quanh và luyện tập tiếng Anh trong thế giới thực.

Hoa Kỳ

Khám Phá Hoa Kỳ - Hoa Kỳ

Trau dồi cho kỳ nghỉ của bạn ở Hoa Kỳ bằng cách học tiếng Anh.

Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên