Chương Trình Tiếng Anh Cực Chuyên sâu ở Hoa Kỳ - ELS 

Tiếng Anh Chuyên Sâu - Hoa Kỳ

Xin liên lạc với tư vấn viên để được biết giá tiền cho chương trình này. Cám ơn bạn!

Giới thiệu về chương trình

Nhanh chóng cải thiện trình độ tiếng Anh trong công việc của bạn qua chương trình Tiếng Anh Chuyên Sâu được thiết kế riêng, học một thầy một trò. Tiếng Anh Chuyên Sâu là chương trình học chuyên sâu, một thầy một trò dành cho những nhà quản trị và chuyên viên bận rộn có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu và mục tiêu riêng của bạn. Chương trình này được thiết kế xoay quanh khả năng tiếng Anh lúc đầu của bạn, những chủ đề có liên quan đến bạn và nghề nghiệp của bạn, cách sử dụng ngôn ngữ và kết quả mà bạn mong muốn, và số lượng thời gian bạn có thể dành cho việc học tập.

 

Cấu Trúc Chương Trình

Chương trình linh hoạt này có thể kéo dài từ một đến 52 tuần, và có thể bao gồm từ 15 đến 45 tiết học 50 phút mỗi tuần.

Học Trình

Khóa học:

 • 15, 20, 25, 30 hoặc 45 tiết học riêng, 50 phút mỗi tiết

Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu

Các Trình Độ Của ELS
 • Có đủ tất cả mọi trình độ; tùy vào nhu cầu riêng của từng học viên
Sĩ Số Sinh Viên Tối Đa / Lớp
 • 1
Số Lượng Trung Tâm Hiện Có
 • 26
Số tiết học / tuần
 • 15, 20, 25, 30 hoặc 45
Số Ngày Khai Giảng Trong Năm
 • Bất cứ ngày Thứ Hai nào trong năm

Tải xuống

Các Trình Độ

Có đủ tất cả mọi trình độ và được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu riêng của từng học viên.
Vỡ Lòng
Các Trình Độ 101/102/103
 • Giao tiếp ở mức căn bản trong những tình huống hằng ngày
 • Hiểu tiếng Anh khi nói chậm và rõ
 • Hiểu một số từ và nhóm chữ
 • Trả lời và làm theo được những câu hỏi và chỉ dẫn đơn giản
Trung Cấp
Các Trình Độ 104/105/106
 • Giao tiếp được về những sự kiện và quan điểm
 • Bàn thảo và tranh luận theo cách thức được chấp nhận về mặt văn hóa
 • Hiểu hầu hết những câu hỏi và lời nói ở tốc độ thông thường
 • Có thể duy trì cuộc trò chuyện với người bản xứ
 • Sử dụng tiếng Anh để mua sắm, gọi món ăn trong nhà hàng và hỏi thăm đường đi
Chọn Lựa Hoàn Tất
 • Ghi danh vào Chương Trình Dự Bị Đầy Đủ cho TOEFL iBT® hoặc Chương Trình Tiếng Anh Thương Mại (có sẵn ở các Trung Tâm)
Cao Cấp
Các Trình Độ 107/108/109
 • Giao tiếp hiệu quả trong hầu hết những tình huống xã giao
 • Hiểu nhiều thành ngữ, tục ngữ
 • Có thể trò chuyện lâu với người bản xứ
 • Tham gia đầy đủ vào hầu hết những cuộc trò chuyện
Tinh Thông
Các Trình Độ 110/111/112
 • Nói và hiểu tiếng Anh dễ dàng
 • Thực hiện công việc bằng tiếng Anh một cách thành thạo

Lịch Trình Lớp Học

Tiếng Anh Chuyên Sâu - Hoa Kỳ Các Trung Tâm ELS

Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên