Chương Trình Tiếng Anh Siêu Cấp Tốc ở Hoa Kỳ - ELS 

Tiếng Anh Rất Chuyên Sâu - Hoa Kỳ

Xin liên lạc với tư vấn viên để được biết giá tiền cho chương trình này. Cám ơn bạn!

Giới thiệu về chương trình

Đạt được kết quả tối đa qua chương trình giảng dạy chuyên sâu, một thầy một trò Tiếng Anh Rất Chuyên Sâu. Chương trình Tiếng Anh Rất Chuyên Sâu có thể đặc biệt hữu ích cho những chuyên viên bận rộn cần phải chuẩn bị một bài thuyết trình hay tham dự một buổi họp công việc quan trọng trong môi trường sử dụng tiếng Anh. Giống như Tiếng Anh Chuyên Sâu, Tiếng Anh Rất Chuyên Sâu là chương trình giảng dạy một thầy một trò được thiết kế cho phù hợp với nhu cầu, kỹ năng, và mục tiêu riêng của bạn về ngôn ngữ, nhưng với tiến độ rất nhanh và mức độ chuyên sâu rất cao.

 

Cấu Trúc Khóa Học

Bạn sẽ học 70 tiết học 50 phút mỗi tuần, từ Thứ Hai đến Chủ Nhật.

Tiếng Anh Rất Chuyên Sâu

 • CÁC TRÌNH ĐỘ CỦA ELS
  • Có đủ tất cả mọi trình độ; tùy vào nhu cầu riêng của từng học viên
 • SĨ SỐ SINH VIÊN TỐI ĐA / LỚP
  • 1
 • SỐ LƯỢNG TRUNG TÂM HIỆN CÓ
  • 26
 • SỐ TIẾT HỌC / TUẦN
  50 phút mỗi tiết Thứ Hai - Thứ Sáu
  • 70
 • SỐ NGÀY KHAI GIẢNG TRONG NĂM
  • BẤT CỨ NGÀY THỨ HAI NÀO TRONG NĂM

Tải xuống

Các Trình Độ

Có đủ tất cả mọi trình độ và được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu riêng của từng học viên.
Vỡ Lòng
Các Trình Độ 101/102/103
 • Giao tiếp ở mức căn bản trong những tình huống hằng ngày
 • Hiểu tiếng Anh khi nói chậm và rõ
 • Hiểu một số từ và nhóm chữ
 • Trả lời và làm theo được những câu hỏi và chỉ dẫn đơn giản
Trung Cấp
Các Trình Độ 104/105/106
 • Giao tiếp được về những sự kiện và quan điểm
 • Bàn thảo và tranh luận theo cách thức được chấp nhận về mặt văn hóa
 • Hiểu hầu hết những câu hỏi và lời nói ở tốc độ thông thường
 • Có thể duy trì cuộc trò chuyện với người bản xứ
 • Sử dụng tiếng Anh để mua sắm, gọi món ăn trong nhà hàng và hỏi thăm đường đi
Chọn Lựa Hoàn Tất
 • Ghi danh vào Chương Trình Dự Bị Đầy Đủ cho TOEFL iBT® hoặc Chương Trình Tiếng Anh Thương Mại (có sẵn ở các Trung Tâm)
Cao Cấp
Các Trình Độ 107/108/109
 • Giao tiếp hiệu quả trong hầu hết những tình huống xã giao
 • Hiểu nhiều thành ngữ, tục ngữ
 • Có thể trò chuyện lâu với người bản xứ
 • Tham gia đầy đủ vào hầu hết những cuộc trò chuyện
Tinh Thông
Các Trình Độ 110/111/112
 • Nói và hiểu tiếng Anh dễ dàng
 • Thực hiện công việc bằng tiếng Anh một cách thành thạo

Mẫu Lịch Trình Lớp Học

Tiếng Anh Rất Chuyên Sâu - Hoa Kỳ Các Trung Tâm ELS

Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên