Chương Trình Tiếng Anh Quản Trị ở Hoa Kỳ - ELS 

Tiếng Anh Quản Trị - Hoa Kỳ

Xin liên lạc với tư vấn viên để được biết giá tiền cho chương trình này. Cám ơn bạn!

Giới thiệu về chương trình

Cải thiện trình độ tiếng Anh trong công việc của bạn với khóa học Tiếng Anh Quản Trị. Tiếng Anh Quản Trị là khóa học kết hợp những tiết học nhóm và những tiết học riêng một thầy một trò được thiết kế để đáp ứng nhu cầu học ngôn ngữ của các chuyên viên.

 

Cấu Trúc Chương Trình

Bạn sẽ học những tiết Tiếng Anh Tổng Quát vào buổi sáng, và dành buổi chiều cho những tiết học riêng, một thầy một trò để giúp bạn tập trung vào những kỹ năng và chủ đề quan trọng nhất đối với bạn.

Học Trình

Khóa học:

 • Bốn tiết 50 phút học nhóm tương tác (trong lớp học nhóm thường lệ buổi sáng ở trung tâm) và ba tiết 50 phút học riêng.

Tiếng Anh Quản Trị

 • Các Trình Độ Của ELS
  • 12 Trình Độ: 101 (Vỡ Lòng) đến 112 (Tinh Thông) (chỉ áp dụng cho các tiết học nhóm buổi sáng)
 • Sĩ Số Sinh Viên Tối Đa / Lớp
  • 15 cho lớp học nhóm buổi sáng; học riêng từng người vào buổi chiều
 • Số Lượng Trung Tâm Hiện Có
  • 26
 • Số Tiết Học / Tuần
  • 35
 • Số Ngày Khai Giảng Trong Năm
  • 26

Tải Đơn Xuống

Các Trình Độ

Vỡ Lòng
Các Trình Độ 101/102/103
 • Giao tiếp ở mức căn bản trong những tình huống hằng ngày
 • Hiểu tiếng Anh khi nói chậm và rõ
 • Hiểu một số từ và nhóm chữ
 • Trả lời và làm theo được những câu hỏi và chỉ dẫn đơn giản
Trung Cấp
Các Trình Độ 104/105/106
 • Giao tiếp được về những sự kiện và quan điểm
 • Bàn thảo và tranh luận theo cách thức được chấp nhận về mặt văn hóa
 • Hiểu hầu hết những câu hỏi và lời nói ở tốc độ thông thường
 • Có thể duy trì cuộc trò chuyện với người bản xứ
 • Sử dụng tiếng Anh để mua sắm, gọi món ăn trong nhà hàng và hỏi thăm đường đi
Chọn Lựa Hoàn Tất
 • Ghi danh vào Chương Trình Dự Bị Đầy Đủ cho TOEFL iBT® hoặc Chương Trình Tiếng Anh Thương Mại (có sẵn ở các Trung Tâm)
Cao Cấp
Các Trình Độ 107/108/109
 • Giao tiếp hiệu quả trong hầu hết những tình huống xã giao
 • Hiểu nhiều thành ngữ, tục ngữ
 • Có thể trò chuyện lâu với người bản xứ
 • Tham gia đầy đủ vào hầu hết những cuộc trò chuyện
Tinh Thông
Các Trình Độ 110/111/112
 • Nói và hiểu tiếng Anh dễ dàng
 • Thực hiện công việc bằng tiếng Anh một cách thành thạo

Mẫu Lịch Trình Lớp Học

Tiếng Anh Quản Trị - Hoa Kỳ Các Trung Tâm ELS

Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên