Thông tin Tổng quát về TOEIC - ELS 

TOEIC® - Mỹ

Xin liên lạc với tư vấn viên để được biết giá tiền cho chương trình này. Cám ơn bạn!

Giới thiệu về chương trình

Bài thi Kiểm tra Tiếng Anh cho Giao tiếp Quốc tế® (TOEIC®) đánh giá kỹ năng nghe và đọc tiếng Anh cho môi trường công việc. Người sử dụng lao động trên toàn thế giới dùng bài thi TOEIC® để xác định ai có thể giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh với đồng nghiệp và khách hàng từ nhiều quốc gia và văn hóa khác nhau.

Ai nên dự thi?

Sinh viên ngành Thương Mại
Sinh viên tham gia Chương trình Tiếng Anh Thương Mại phải đạt điểm tối thiểu trong các bài thi TOEFL® iBT, TOEIC®, hoặc IELTS™, hoặc đạt cấp độ cao cấp trong Bài thi Đầu Vào của ELS.


Địa Điểm

Houston – Houston, TX

New York-Manhattan – New York, NY

Oklahoma City – Oklahoma City, OK

Philadelphia – Philadelphia, PA

St. Paul – St. Paul, MN


Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin về TOEIC®, hãy ghé thămETS trực tuyến.

 

 

 

Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên