Thông tin Tổng quát về TOEFL iBT - ELS 

TOEFL iBT® - Mỹ

Xin liên lạc với tư vấn viên để được biết giá tiền cho chương trình này. Cám ơn bạn!

Giới thiệu về chương trình

Bài thi Kiểm tra Tiếng Anh như là Ngoại ngữ® (TOEFL®) được thiết kế để đánh giá năng lực Anh ngữ của người không phải bản xứ. Được thiết kế để thi trên Internet, TOEFL® iBT nhấn mạnh những kỹ năng giao tiếp tích hợp và năng lực giao tiếp.

 

Dịch vụ Khảo thí Giáo dục (ETS), đơn vị xây dựng bài thi TOEFL® iBT, có một thỏa thuận hợp tác với ELS cho phép sinh viên dự thi TOEFL® chính thức tại bất kỳ Trung tâm Ngôn ngữ* nào của ELS trên toàn nước Mỹ.

 

Ai nên dự thi?

Sinh viên có ý định theo học lấy bằng Cử nhân hoặc Cao đẳng
Những sinh viên quốc tế muốn theo học bậc đại học tại những trường cao đẳng hoặc đại học của Mỹ có thể thi TOEFL
® iBT. Trong một số trường hợp, trường sẽ miễn TOEFL® iBT nếu sinh viên đã hoàn thành Bậc 112 chương trình Anh Ngữ Chuyên Sâu - Mỹ của ELS. Nếu trường không miễn TOEFL® iBT, sinh viên phải đạt điểm thi tối thiểu nhất định để được nhận vào trường cao đẳng hoặc đại học. Sinh viên phải liên hệ với trường để biết điểm thi TOEFL® iBT tối thiểu cần đạt.

 

Sinh viên có ý định theo học lấy bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ
Những sinh viên quốc tế muốn theo học bậc sau đại học tại những trường cao đẳng hoặc đại học của Mỹ có thể thi TOEFL
® iBT. Phần lớn các trường sau đại học yêu cầu điểm tối thiểu với bài thi TOEFL® iBT cũng như Graduate Record Examination® (GRE®) hoặc Graduate Management Admissions Test® (GMAT®). Sinh viên có thể tham dự chương trình luyện thi của ELS để thi GRE® hoặc GMAT® ở Cấp độ 110 hoặc cao hơn - hoặc nếu họ đáp ứng những yêu cầu khác. Để tìm hiểu thêm về điểm tối thiểu cho mỗi chương trình luyện thi, xin hãy nhấn vào đường dẫn của mỗi bài thi.

 

Sinh viên ngành Thương Mại
Sinh viên tham gia Chương trình Tiếng Anh Thương Mại phải đạt điểm tối thiểu trong các bài thi TOEFL
® iBT, TOEIC® hoặc IELTS™, hoặc đạt cấp độ cao cấp trong Bài thi Đầu Vào của ELS.

 

Địa Điểm

Boston-Downtown – Boston, MA

Charlotte – Charlotte, NC

Chicago – River Forest, IL

Cincinnati – Cincinnati, OH

Cleveland – Cleveland, OH

DeKalb – DeKalb, IL

Fort Wayne – Fort Wayne, IN

Grand Forks – Grand Forks, ND

Grand Rapids – Grand Rapids, MI

Honolulu – Honolulu, HI

Houston – Houston, TX

Indianapolis – Indianapolis, IN

Johnson City – Johnson City, TN

La Verne – La Verne, CA

Melbourne – Melbourne, FL

Miami – Miami, FL

Milwaukee – Milwaukee, WI

Nashville – Nashville, TN

New York-Hofstra – Hempstead, NY

New York-Manhattan – New York, NY

New York-Riverdale – Riverdale, NY

Oklahoma City – Oklahoma City, OK

Orlando – Orlando, FL

Philadelphia – Philadelphia, PA

Portland – Portland, OR

Ruston – Ruston, LA

San Diego – San Diego, CA

Santa Monica – Santa Monica, CA

Seattle – Seattle, WA

Silicon Valley – Cupertino, CA

St. Louis – St. Louis, MO

St. Paul – St. Paul, MN

St. Petersburg – St. Petersburg, FL

Tampa – Tampa, FL

Teaneck – Teaneck, NJ

Thousand Oaks – Thousand Oaks, CA

 

 

Chuẩn bị cho Kỳ thi

Chương trình Luyện thi Toàn diện của ELS cho TOEFL® iBT là phương pháp tuyệt vời để chuẩn bị đầy đủ và toàn diện cho kỳ thi và bao gồm một suất thi® iBT được đặt trước cho sinh viên ghi danh chương trình đủ 12 tuần.

 

Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin về TOEFL® iBT, hãy ghé thămETS trực tuyến.

 

 

Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên