Bài thi đầu vào ELS Hoa Kỳ - ELS 

Bài thi đầu (PAT) vào ELS - Hoa Kỳ

Xin liên lạc với tư vấn viên để được biết giá tiền cho chương trình này. Cám ơn bạn!

Giới thiệu về chương trình

Dự thi để đánh giá trình độ tiếng Anh hiện tại của bạn.

Để giúp bạn có kế hoạch học tiếng Anh tốt hơn, ELS đã thiết kế Bài thi Đầu vào (PAT). PAT là một cách nhanh chóng, ít tốn kém và dễ dàng để đánh giá năng lực tiếng Anh hiện thời của bạn. Với thông tin sẵn có, bạn sẽ biết mình cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành một khóa học tiếng Anh. Bạn cũng sẽ biết liệu mình có đủ tiêu chuẩn học những khóa cao cấp do ELS cung cấp, ví dụ như Chương trình Luyện thi Toàn diện TOEFL® iBT và tiếng Anh Thương Mại.

PAT được tổ chức trực tiếp tại văn phòng của một trong nhiều tư vấn viên được ELS chứng nhận trên toàn thế giới. Bài thi Đầu vào bao gồm:

  • Bài thi Đánh giá Tiếng Anh Cơ bản – PAT đánh giá năng lực ngữ pháp, nghe, nói và viết trong khoảng từ 30 đến 50 phút trực tuyến
  • Nhận xét Tức thời – Máy tính sẽ cung cấp nhận xét tức thời về kỹ năng nghe và ngữ pháp của bạn
  • Nhận xét của Giáo viên – Trong vòng 72 giờ, giáo viên trình độ cao của chúng tôi sẽ đưa ra những nhận xét về kỹ năng nói và viết của bạn

 

 

 

Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên