Study English in US - Khóa tiếng Anh du học Mỹ - ELS 

Các Chương Trình Tiếng Anh Học tiếng Anh đi Du Học

Các Chương Trình Tiếng Anh Học Thuật


Nếu mục tiêu của bạn là học đại học hoặc cao đẳng, bạn cần hoàn thành Trình Độ 109 hoặc 112 của chương trình Tiếng Anh Học Thuật. Chứng Chỉ Hoàn Tất chương trình của bạn được chấp nhận bởi hơn 650 trường cao đẳng và đại học trên toàn thế giới như là chứng nhận về trình độ tiếng Anh cần thiết để được trúng tuyển.

Hoa Kỳ

Anh Ngữ Chuyên Sâu - Mỹ

Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu ở Mỹ sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 1 năm 2019. Trước năm 2019, chương trình này được gọi tên là Tiếng Anh cho Mục đích Học thuật (ở trên). Tên gọi mới, chất lượng vẫn tuyệt vời.  

Chương trình này ở Mỹ dành cho những du học sinh muốn học tiếng Anh để đi du học bậc đại học hoặc cao đẳng. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể nộp đơn xin tuyển sinh có điều kiện tới hơn 600 trường đối tác của chúng tôi.

Canada

Tiếng Anh cho Mục Đích Học Thuật - Canada

Chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Học thuật ở Canada được thiết kế cho những du học sinh muốn học đại học hoặc cao đẳng nước ngoài. Bạn sẽ thành thạo Anh ngữ và đạt những kỹ năng tự học cần thiết để đạt kết quả tốt nhất trong môi trường học thuật và còn hơn thế nữa. Với khóa học trong chương trình tiếng Anh học thuật, sinh viên cũng có thể nộp đơn xin tuyển sinh có điều kiện tới hơn 650 trường đối tác của chúng tôi.

Ấn Độ

Tiếng Anh cho Mục Đích Học Thuật (EAP) - Ấn Độ

Chương trình Tiếng Anh Học Thuật ở Ấn Độ được thiết kế nhằm giúp bạn đạt mục tiêu học ở một trường cao đẳng hay đại học ở nước ngoài, bao gồm cơ hội xin được tuyển sinh có điều kiện ở hơn 600 trường đối tác của ELS. Khóa học Anh ngữ chuyên sâu này sẽ cung cấp cho du học sinh những kỹ năng cần thiết để thành công trong môi trường đại học và nhiều môi trường khác.

Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên