Tin Tức từ ELS

Bằng cấp với chi phí hợp lí.

Thg5 03, 2017 7:35 CH


Đăng ký Học bổng Thành tích Xuất sắc Đại học Indiana–Đại học Purdue Fort Wayne (IPFW) và nhận được tấm bằng đại học hàng đầu với chi phí hợp lí! Học bổng Thành tích Xuất sắc dành cho cả sinh viên bậc Đại học và sau Đại học. Tìm hiểu thêm về các cơ hội học bổng: www.IPFW.US/VI


Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên