ELS Reaches 3 Million Likes on Facebook - News - ELS 

Tin Tức từ ELS

ELS Educational Services, Inc. Reaches 3 Million Likes on Facebook

Thg5 10, 2017 6:30 CH

 

Our Facebook page has reached 3 million likes! 

Thank you to everyone who has liked our Facebook page and helped us become a top resource for international students online.

If you would like to join our international family on social media, follow us at:

Be sure to follow the hashtags #ELSCenters and #ELSWelcomesYou on all of your social accounts to see what is going on at every ELS Center!


Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên