ELS - Đặt câu hỏi - ELS 

Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ!

Trong hơn 50 năm qua, ELS đã giúp hơn 1.100.000 sinh viên đến từ 175 quốc gia trên toàn thế giới học tiếng Anh.

Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên