ELS | About Us 

Giới Thiệu Về ELS

Từ năm 1961, ELS đã giúp hơn 1,2 triệu học sinh đến từ hơn 143 quốc gia trên khắp thế giới học tiếng Anh nhanh chóng và hiệu quả.

Kinh Nghiệm Của ELS

Trong hơn 50 năm qua, học sinh đã chọn lựa ELS để đạt được những mục đích học tiếng Anh của họ. Với 12 trình độ lớp học, những trung tâm ngôn ngữ hiện đại, nhiều dịch vụ thi cử và trợ giúp tuyển sinh vào đại học, ELS bảo đảm sự thành công qua phương pháp đặc biệt cá nhân hóa và sự quyết tâm của chúng tôi đối với thành tựu của học sinh.

Lúc mới đến Hoa Kỳ để học tiếng Anh tôi hoàn toàn không nói được. Các lớp học của ELS đã mang đến cho tôi sự tự tin để học và nói tốt tiếng Anh để tôi có thể học đại học ở đây.

Shun , Nhật Bản

Nguyên Tắc Định Hướng Của Chúng Tôi

Tầm Nhìn:

Nuôi dưỡng những công dân toàn cầu và những lãnh đạo tương lai, đóng góp kiến thức cho nhân loại, vì sự hòa bình và phồn vinh của thế giới. 

Sứ Mệnh:

Tập đoàn giáo dục ELS Educational Services, Inc. cam kết phát triển công dân toàn cầu tương lai bằng cách:

  • Tổ chức đào tạo Anh ngữ và những kỹ năng tổng quát
  • Giúp sinh viên tốt nghiệp đạt kết quả tốt trong những mục tiêu đã chọn, cả về học tập lẫn đời sống cá nhân
  • Chuẩn bị cho sinh viên những lợi thế cạnh tranh trong môi trường lao động toàn cầu, sẵn sàng hội nhập vào thế giới năng động
  • Phối hợp với trường đại học của chúng tôi và những đối tác khác nhằm xây dựng chiến lược hội nhập quốc tế, nâng cao nhận thức toàn cầu cho chính sinh viên và cộng đồng trong trường

 

 

Bạn Đã Sẵn Sàng để Bắt Đầu?

Chúng tôi có mạng lưới lớn nhất thế giới các trung tâm giảng dạy tiếng Anh nằm trong khuôn viên trường học.

Bắt Đầu Nộp Đơn Liên Lạc với Tư Vấn Viên