เงื่อนไขการใช้งาน

ปรับปรุงล่าสุด: 23 พฤศจิกายน 2015

 

จุดประสงค์และการใช้

บริษัท ELS Educational Services (“ELS”) อนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์, URL หรือแอพพลิเคชันต่าง ของเราที่เชื่อมโยงกับนโบยายความเป็นส่วนตัวนี้ (เรียกโดยรวมว่าเว็บไซต์”), ไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของ ELS และเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยว่าจะไม่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์สำหรับผู้ใช้ทุกท่าน เราจึงก่อตั้งข้อตกลงการใช้นี้ขึ้นเพื่ออธิบายกฎการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้ต้องยอมรับข้อกำหนดทางกฎหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้ เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติของผู้ใช้

เว็บไซต์ของเราวางแผนให้บริการเฉพาะบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และห้ามไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าใช้งาน โดยคุณต้องแสดงตนและรับรองว่ามีอายุ 18 ปีหรือมากกว่าในการเข้าใช้งานเว็บไซต์

กรรมสิทธิ์เนื้อหาและการอนุญาต

เว็บไซต์และเนื้อหาภายในเว็บไซต์ของเราได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่น ของสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ ELS และผู้ออกใบอนุญาตเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว และเป็นเจ้าของเนื้อหารวมไปถึงทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง คุณไม่สามารถล, แก้ไขดัดแปลงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ หรือลิขสิทธิ์ทรัพย์สินอื่น รวมไปถึงการเพิ่มเติมเนื้อหาได้ ไม่อนุญาตให้คุณใช้ใบอนุญาตหรือลิขสิทธิ์ที่เราเป็นเจ้าของหรือดูแลอยู่ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ภายใต้การยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ฉบับนี้ ELS อนุญาตให้คุณบันทึกเรียกดู ดู และสั่งพิมพ์เนื้อหาภายในเว็บไซต์ของเราเพื่อใช้งานส่วนตัวได้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า และต้องใช้งานภายใต้ข้อตกลงและข้อจำกัดที่กล่าวในข้อตกลงการใช้ฉบับนี้ ไม่อนุญาตให้ผลิตซ้ำ จัดเก็บ เปลี่ยนแปลง หรือแจกจ่ายเนื้อหาในเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร การส่งคำขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถส่งไปยังสำนักงานใหญ่ของเราได้ตามที่อยู่ด้านล่าง

ELS Educational Services, Inc.
Attn. Marketing Department
7 Roszel Road
Princeton, NJ 08540-6306

ความรับผิดชอบ

ELS ไม่ได้ตรวจสอบดูแลทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ แต่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกระทำการดังต่อไปนี้

 • (ก) การรักษาความปลอดภัย

  ห้ามผู้ใช้ฝ่าฝืนหรือพยายามฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • การใช้รหัสผ่านเท็จ หรือ ปลอมเป็นผู้ใช้รายอื่น หรือ เข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใช้ หรือเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึง
 • เปิดเผยรหัสผ่านหรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้รหัสผ่าน หรือ ไม่แจ้งให้ ELS ทราบว่ามีผู้ใช้รหัสผ่านของคุณ
 • พยายามยามที่จะตรวจสอบ ค้นหา หรือทดสอบข้อบกพร่องของระบบหรือเครือข่าย หรือ ฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยหรือมาตรการพิสูจน์ตัวตน โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง
 • พยายามเข้าไปรบกวนการบริการผู้ใช้ แม่ข่ายหรือเครือข่าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำใด ๆ ที่เป็นการจงใจทำให้โหลดเกิน เช่น การทำให้เครือข่ายท่วม (flooding) การก่อกวนโดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก (mail bombing) หรือ การทำให้คอมพิวเตอร์หยุดทำงาน (crashing)
 • การส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ รวมไปถึงการส่งเสริม และ/หรือ โฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ
 • การปลอมแปลงส่วนหัวของแพ็กเก็ต TCP/IP หรือส่วนใด ๆ ของส่วนหัวของข้อมูลในอีเมลหรือการประกาศของกลุ่มข่าว หรือ
 • การโจรกรรม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือทั้งหมด หรือสร้างการเชื่อมโยงเว็บไซต์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตพิเศษเป็นลายลักษณ์อักษร
  • (ข) ข้อบังคับทั่วไป

   ผู้ใช้ตกลงว่าจะใช้เว็บไซต์ด้วยวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ผู้ใช้จะไม่ใช้เว็บไซต์ในการประกาศ ส่งข้อความ กราฟิก รูปภาพ ซอฟท์แวร์ เพลง เสียง วิดีโอ ข้อมูล หรือสิ่งอื่น ๆ ที่  (1) เป็นการละเมิด ยักยอก ฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ธรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือ สิทธิส่วนบุคคลของ ELS บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับสิทธิบัตร (2) เป็นการละเมิด หรือการสนับสนุนให้ฝ่าฝืนกฏหมายที่บังคับใช้หรือกฎข้อบังคับ หรือทำให้เกิดความผิดทางแพ่ง (3) เป็นการฉ้อโกง ปลอมแปลง หลอกลวง หรือสร้างความเข้าใจผิด (4) เป็นการหมิ่นประมาท ไปในทางลามก อนาจาร หยาบคาย หรือน่ารังเกียจ (5) เป็นการเผยแพร่การแบ่งแยก ความคิดเห็นที่ไม่มีเหตุผล การเหยียดเชื้อชาติ แสดงความเกลียดชัง การข่มขู่ การทำร้ายต่อบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (6) เป็นการใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่ หรือเผยแพร่ความรุนแรงหรือแสดงออกถึงการข่มขู่บุคคลอื่น (7) เป็นการเผยแพร่กิจกรรมหรือเนื้อหาสาระที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่เป็นการเผยแพร่หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตหรือการซื้อขายอาวุธผิดกฎหมายและสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ)

  • (ค) การฝ่าฝืน

   ELS มีดุลยพินิจโดยเด็ดขาดที่จะตัดสินว่า การใช้งานใดที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์เหล่านี้ และจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรกับสถานการณ์ที่มีการฝ่าฝืนนั้น การฝ่าฝืนระบบหรือเครือข่ายรักษาความความปลอดภัยอาจมีผลต่อความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา ELS จะสืบสวนเหตุการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน และอาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือและเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการชี้ตัวและดำเนินคดีกับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนดังกล่าว

  • (ง) การยุติการใช้งาน

ELS อาจยุติหรือระงับการเข้าใช้งานบางส่วนหรือทั้งหมดในเว็บไซต์ของผู้ใช้ชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับการกระทำใดที่ ELS ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวแล้วเชื่อว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้ หรือฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นภัยต่อผลประโยชน์ของผู้ใช้รายอื่น

ข้อเสนอพิจารณา

ELS มีนโยบายไม่ยอมรับหรือพิจารณาความคิดหรือเนื้อหาใดก็ตามที่ไม่ได้เรียกขอ โปรดอย่าส่งเนื้อหาใดมา หากคุณฝ่าฝืนข้อห้ามนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ส่งมาไม่เป็นความลับ และเป็นพ้นจากการเรียกร้องสิทธิการเป็นเจ้าของหรือสิทธิส่วนบุคคล เนื้อหาดังกล่าวและสิทธิทั้งหมดจะถือเป็นทรัพย์สินของเรา เป็นอิสระและพ้นจากการเรียกร้องจากคุณหรือผู้อื่น และเราสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อจุดประสงค์ใด รวมถึงการโฆษณาและส่งเสริมการขายใดก็ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือมีพันธสัญญาต่อบุคคลใดรวมถึงคุณ

อินเทอร์เน็ตและการเชื่อมโยง

ELS ไม่ขอรับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือการติตต่อสื่อสารของคุณกับเว็บไซต์ของเราในอินเทอร์เน็ต ห้ามเชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นเข้ากับเว็บไซต์ของเราโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ELS อย่างเด็ดขาด เราอาจอนุญาตให้มีการเชื่อมโยงบางอย่างได้เพื่อความสะดวก แต่ ELS จะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์อื่นที่ถูกเชื่อมโยง เนื้อหาที่ประกาศบนเว็บไซต์ของเราโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ ELS รวมไปถึงการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่ไม่ได้อนุญาตจาก ELS ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ แหล่งข้อมูล เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูล ซึ่งคุณต้องยอมรับว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่น ELS ไม่รับรองหรือรับประกันเนื้อหา ความครบถ้วน หรือความถูกต้องของการเชื่อมโยง หรือการเชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่ากฎเกณฑ์และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงอาจแตกต่างไปจากของ ELS ดังนั้น คุณควรอ่านกฎเกณฑ์และนโยบายเมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

ข้อห้ามในการใช้

ห้ามรบกวนหรือสร้างความเสียหายแก่เว็บไซต์ เนื้อหาในเว็บไซต์ หรือมาตรการรักษาความปลอดภัย หรือเพื่อก่อกวนหรือดูถูก ELS ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือบุคลากรของ ELS โดยเด็ดขาด ห้ามส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ (อีเมลขยะ) มายังเว็บไซต์หรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

แจ้งการใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ดิจิตอลมิลเลเนียม (Digital Millennium Copyright Act - “DMCA")

บริษัท ELS Educational Services เป็นเจ้าของ คุ้มครอง และบังคับใช้ลิขสิทธิ์ในชิ้นงานสร้างสรรค์ของเราเอง และเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น เว็บไซต์ของเรามีเนื้อหาของบุคคลภายนอกและเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ พอร์ทัล และสารระบบอื่น เท่าที่ ELS ทราบ เนื้อหาของบุคคลภายนอกที่ ELS ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม รวมถึงการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ หรือการจัดเก็บหรือส่งโดยหรือผ่านทางเว็บไซต์ของ ELS นั้น ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น แต่หากได้รับคำร้องแจ้งการละเมิดสิทธิ (ดูวิธีการแจ้งละเมิดสิทธิได้ที่ย่อหน้าถัดไป) ELS จะตอบรับอย่างเร่งด่วนโดยปิดการเข้าถึง ลบ หรือปิดการเชื่อมโยงเนื้อหาที่ได้รับร้องเรียน ซึ่ง ELS มีนโยบายที่จะยุติความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นซ้ำ เมื่อ ELS ทราบว่ามีการละเมิดซ้ำที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ การเชื่อมโยง หรือระบบและเครือข่ายการจัดเก็บและการสื่อสารของ ELS

วิธีส่งหนังสือร้องเรียนการละเมิดสิทธิ

หากคุณเชื่อว่าผลงานของคุณถูกคัดลอกในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งข้อมูลต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังตัวแทนของ ELS:

(1.) หนังสือยืนยันผลงานลิขสิทธิ์ (หรือ รายชื่อผลงานลิขสิทธิ์) ที่คุณต้องการร้องเรียนว่าถูกละเมิด(2.) รายละเอียดของเนื้อหาที่ต้องการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิ และรายละเอียดที่เพียงพอต่อการค้นหาเนื้อหาเหล่านั้นในเว็บไซต์ของเรา
(3.) ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
(4.) ข้อความที่แสดงว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่า การใช้ผลงานที่เป็นข้อพิพาทดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ ตัวแทนของคุณ หรือทางกฎหมาย
(5.) ข้อความที่แสดงว่าข้อมูลในหนังสือคำร้องของคุณนั้นถูกต้อง และอยู่ภายใต้การลงโทษฐานให้การเท็จว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์
(6.) ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือลายมือชื่อตัวจริงของคุณ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนคุณ

คุณสามารถส่งคำร้องการละเมิดสิทธิไปยังตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ELS ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ผู้ให้บริการ
: ELS Educational Services, Inc.
ชื่อตัวแทนผู้รับคำร้อง
: Rita Pauls
ทางไปรษณีย์
: 7 Roszel Rd, Princeton, NJ 087540
ทางโทรศัพท์
: (609) 759-5371
ทางโทรสาร
: (609) 524-9870
อีเมล
: rita.pauls@berlitz.de

ELS ปฏิบัติตามกระบวนการที่ DMCA ได้กำหนดไว้ในการพิจารณาคำร้องของผู้ใช้หรือผู้ร้องเรียนตามความเหมาะสม และตอบรับการยื่นเรื่องโต้แย้งที่ส่งกลับมาพิสูจน์ข้อถูกกล่าวหาตามมาตรการละเมิดสิทธิ โดยคุณสามารถดูบทบัญญัติ DMCA ของสำนักงานลิขสิทธิ์แห่งสหรัฐอเมริกาได้ที่  www.loc.gov/copyright/legislation/dmca.pdf

การบอกเลิกข้อเรียกร้อง

เว็บไซต์และเนื้อหาเว็บไซต์ของเรานำเสนอตามสภาพที่เป็นอยู่ (“as is”) โดยไม่รับประกันไม่ว่าเรื่องใด ทั้งในลักษณะที่ชัดแจ้งหรือโดยนัยที่เป็นการอ้างถึงข้อมูล เนื้อหา วัตถุ หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ทั้งสิ้น นอกเหนือข้อจำกัดข้างต้น ELS ขอปฏิเสธการรับประกันความสามารถที่จะจำหน่ายได้ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ การใช้งานโดยสงบ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือทรัพย์สินของผู้อื่น สภาพที่ปลอดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ และไม่รับประกันการซื้อขายหรือแนวทางปฏิบัติทางการค้าใด ๆ ที่เกิดขึ้น

ELS ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์และเนื้อหาของเราจะตรงกับความต้องการของคุณหรือสามารถใช้งานได้แม้จะไม่ถูกขัดขวาง มีการรักษาความปลอดภัย หรือไม่มีความผิดพลาด ELS ไม่รับประกันคุณภาพ ความถูกต้อง ความเหมาะสมต่อเวลา ความสมบูรณ์ หรือ ความน่าเชื่อถือของเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ของ ELS ที่ได้รับมาผ่านทางเว็บไซต์

ELS ไม่รับรองหรือรับประกันว่าไฟล์ที่สามารถบันทึกเรียกดูได้จากเว็บไซต์จะปลอดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอนคอมพิวเตอร์ โทรจัน หรือการเข้ารหัสใด ๆ ที่อาจปรากฎขึ้นหรือทำลายทรัพย์สิน และ ELS จะไม่รับผิดต่อความเสี่ยงจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ

การชดเชยความเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้ ป้องกันและปกป้อง ELS บริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท พนักงาน และตัวแทนของ ELS จากการถูกเรียกร้อง หนี้สิน ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกระบวนการทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาของคุณ หรือการละเมิดข้อตกลงการใช้ของคุณ

การจำกัดความรับผิด

ท่านตกลงและยอมรับว่า ข้อจำกัดต่อไปนี้จะบังคับใช้กับคุณสูงสุดตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ตามความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงและใ้ช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาของคุณ ทั้ง ELS และกลุ่ม จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้าง ผลิต หรือส่งเว็บไซต์ หรือเนื้อหา ที่ต้องรับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือค่าเสียหายอื่น ๆ รวมถึง การสูญเสียผลประโยชน์ ข้อมูล ความนิยม บริการขัดข้อง ความเสียหายของคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของระบบ หรือค่าชดเชยผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการใช้นี้ หรือจากการใช้ หรือขาดความสามารถในการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหา ไม่ว่าอยู่ในการรับประกัน สัญญา การละเมิด (ด้วยความประมาท) ความประมาท สินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือทฤษฎีกฎหมายอื่นใดก็ตามหรือไม่ และไม่ว่า ELS จะแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือไม่ และถึงแม้จะพบว่าข้อจำกัดข้างต้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เป็นสาระสำคัญ ELS จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลภายนอกสำหรับเนื้อหาที่อัพโหลดโดยบุคคลที่สามรวมไปถึงการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ELS และจะไม่รับผิดชอบเหตุการณ์ที่เป็นผลมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการใช้นี้ หรือจากการขาดความสามารถในการใช้เว็บไซต์ หรือเนื้อหาเกินกว่า 25 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ($25)

ในบางขอบเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้จำกัดความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายบางประเภท ดังนั้นข้อจำกัดบางประการข้างต้นอาจไม่สามารถใช้ได้กับคุณด้วยข้อจำกัดทางกฎหมาย ในกรณีนี้ ความรับผิดชอบของ ELS จะจำกัดเต็มที่ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายบังคับใช้

หากคุณไม่พอใจบางส่วนของเว็บไซต์ หรือเงื่อนไขการใช้ หรือ นโยบายอื่นที่ใช้กับเว็บไซต์นี้ วิธีแก้ไขเพียงวิธีการเดียวของคุณคือ หยุดใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งวิธีนี้แยกและเป็นอิสระจากบทบัญญัติอื่นที่จำกัดความรับผิดของ ELS หรือวิธีการแก้ไขของคุณ

กฎหมายบังคับใช้

เว็บไซต์ของเราได้รับการควบคุมดูแลโดย ELS ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา การใช้งานเว็บไซต์ไม่คำนึงถึงว่าคุณพักอาศัยหรืออยู่ที่ใดในโลก เราถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้และการกระทำใดที่เกี่ยวข้องจะได้รับการควบคุมโดยกฎหมายของรัฐนิวเจอร์ซี่ย์โดยไม่ขัดต่อบทบัญญัติทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เกิดเหตุที่กระทำผิดเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ปรากฎอยู่ในเงื่อนไขการใช้นี้จะเป็นที่ใด ขอบเขตอำนาจศาลจำเพาะจะเป็นของศาลสหรัฐและศาลรัฐที่ตั้งอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ และเว้นจากการคัดค้านจากขอบเขตอำนาจศาลและศาลในที่เกิดเหตุนั้น

การยอมรับ

การใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข และอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อตกลงการใช้ซึ่งควบคุมการใช้และผลที่เกิดจากการใช้ทั้งหมด

การทบทวน การปรับปรุงแก้ไข

ELS ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นในข้อตกลงการใช้นี้ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้เราจะประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมไว้บนเว็บไซต์ คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องเมื่อคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว

เบ็ดเตล็ด

หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้นี้ไม่ชอบด้วยกฏหมาย เป็นโมฆะหรือบังคับใช้ไม่ได้  ข้อตกลงส่วนนั้นจะถูกแยกออกมาและไม่มีผลต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เหลือ ข้อตกลงการใช้นี้บัญญัติขึ้นเป็นข้อตกลงโดยรวมระหว่าง ELS และคุณเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์

คำเตือน:
การใช้งานเว็บไซต์ใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับ ฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดลิขสิทธิ์ของ ELS อาจส่งผลให้คุณถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย