หลักสูตร American Explorer สหรัฐอเมริกา - ELS 

American Explorer - สหรัฐอเมริกา

โปรดติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอราคาสำหรับหลักสูตรนี้ ขอบคุณ!

เกี่ยวกับหลักสูตร

ให้การพักผ่อนในช่วงปิดภาคเรียนในสหรัฐอเมริกามีคุณค่ามากขึ้นด้วยการเรียนภาษาอังกฤษ พัฒนาภาษาอังกฤษของคุณในช่วงปิดภาคเรียนในสหรัฐอเมริกาด้วยหลักสูตร American Explorer ของ ELS ทำความเข้าใจภาษาอังกฤษให้ลึกซึ้ง เพิ่มความแข็งแรงให้กับคำศัพท์ของคุณ และพัฒนาทักษะการพูดของคุณในชั้นเรียนช่วงเช้าของหลักสูตรนี้ และยังคงมีเวลามากมายที่จะเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในต่างประเทศของคุณ!

หลักสูตรการศึกษา

 • ทักษะที่สำคัญด้านภาษา: การฟัง การออกเสียง การพูด และคำศัพท์

หลักสูตร American Explorer

ข้อกำหนดด้านอายุ
 • อายุแตกต่างไปในแต่ละศูนย์และตัวเลือกที่พัก
ระดับการเรียนของ ELS ครอบคลุม
 • 12 ระดับ: 101 (ผู้เริ่มต้น)
  จนถึง 112 (ผู้เชี่ยวชาญ)
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อห้อง
 • 15
จำนวนศูนย์ที่ให้บริการ
 • ทั้งหมด
จำนวนคาบต่อสัปดาห์
คาบละ 50 นาที
วันจันทร์ - วันศุกร์ โดยว่างช่วงบ่ายวันศุกร์
 • 15
จำนวนสัปดาห์ต่อแต่ละระดับของ ELS
 • 4
วันที่เริ่มต้นเรียนในแต่ละปี
 • 26

ระดับ

ELS ให้บริการ 12 ระดับความเชี่ยวชาญ (ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ) รวมทั้งการทดสอบเทียบระดับเพื่อกำหนดระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณมากที่สุด เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาทุกสี่สัปดาห์ หากคุณประสบความสำเร็จตามข้อกำหนดในระดับของคุณ คุณจะเลื่อนขึ้นไปยังระดับถัดไป ในขณะที่คุณก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรจะได้รับการออกแบบโดยขึ้นอยู่กับทักษะที่คุณได้เรียนรู้ในระดับที่ต่ำกว่าและจะซับซ้อนมากขึ้น

ระดับผู้เริ่มต้น
ระดับ 101/102/103
 • สื่อสารระดับพื้นฐานในสถานการณ์ประจำวัน
 • เข้าใจภาษาอังกฤษเมื่อพูดด้วยอย่างช้าๆ และชัดเจน
 • เข้าใจคำและวลีเพียงเล็กน้อย
 • ตอบคำถามง่ายๆ และบอกทิศทาง
ระดับกลาง
ระดับ 104/105/106
 • สื่อสารข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโต้แย้งด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ตามวัฒนธรรม
 • เข้าใจคำถามและข้อความที่พูดด้วยความเร็วปกติได้โดยส่วนใหญ่
 • ดำเนินการสนทนากับเจ้าของภาษา
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการเลือกซื้อสินค้า สั่งอาหารในร้านอาหาร และถามทาง
ตัวเลือกในการสำเร็จการศึกษา
 • สมัครหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT® ที่สมบูรณ์หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (มีให้บริการที่ศูนย์ที่ได้รับการคัดสรร)
ระดับสูง
ระดับ 107/108/109
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางสังคมโดยส่วนใหญ่
 • เข้าใจสำนวนที่หลากหลาย
 • รักษาการสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเต็มที่
ระดับผู้เชี่ยวชาญ
ระดับ 110/111/112
 • พูดและเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ดำเนินธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ตารางเวลาเรียน

American Explorer - สหรัฐอเมริกา ELS Centers

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา