ข้อมูลทั่วไปของ TOEIC - ELS 

TOEIC® - สหรัฐอเมริกา

โปรดติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอราคาสำหรับหลักสูตรนี้ ขอบคุณ!

เกี่ยวกับหลักสูตร

การสอบภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารระหว่างประเทศ® (TOEIC®) เป็นการประเมินทักษะการอ่านและการฟังภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการทำงาน นายจ้างทั่วโลกเลือกใช้การสอบ TOEIC® เพื่อตัดสินว่าผู้ใดสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าในต่างประเทศและต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ที่ควรเข้ารับการสอบ

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจ
นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ต้องสอบผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของ TOEFL® iBT, TOEIC® หรือ IELTS™ หรือสอบผ่านการทดสอบก่อนเรียนของ ELS ในระดับขั้นสูง


สถานที่ตั้ง

Houston – Houston, TX

New York-Manhattan – New York, NY

Oklahoma City – Oklahoma City, OK

Philadelphia – Philadelphia, PA

St. Paul – St. Paul, MN


ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ TOEIC® โปรดไปที่ ETS online

 

 

 

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา