การเตรียมความพร้อมสำหรับ TOEFL iBT ในแคนาดา - ELS 

การเตรียมสอบ TOEFL iBT® - แคนาดา

โปรดติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอราคาสำหรับหลักสูตรนี้ ขอบคุณ!

เกี่ยวกับหลักสูตร

ทำข้อสอบ TOEFL iBT® ด้วยความมั่นใจ หลักสูตรเตรียมสอบ ELS TOEFL iBT ช่วยให้คุณใช้แบบฝึกหัดทำข้อสอบ ตำราเรียน และซอฟต์แวร์การฟังขั้นสูงสำหรับ TOEFL เพื่อความสำเร็จในการสอบ หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบสำหรับนักเรียนในระดับ 106 ขึ้นไป

หลักสูตรนี้มีให้บริการอย่างต่อเนื่องในแวนคูเวอร์; มีให้บริการเป็นวิชาเลือกเท่านั้นในโตรอนโตเมื่อมีผู้สมัครเรียนมากเพียงพอ

หลักสูตรการศึกษา

 • ทักษะที่สำคัญด้านภาษา: รวมเข้าไว้ด้วยการอ่านและการฟัง การเขียน และการพูด
 • กลยุทธ์การทำข้อสอบ

การเตรียมสอบ TOEFL iBT® - แคนาดา

 • ข้อกำหนดด้านอายุ
  • 16 ปีขึ้นไป
 • ระดับการเรียนของ ELS ครอบคลุม
  • 7 ระดับ: 106 (กลางขั้นสูง) ถึง 112 (ผู้เชี่ยวชาญ)
 • จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อห้อง
  • 15
 • จำนวนศูนย์ที่ให้บริการ
  • 2
  • Vancouver, BC
  • Toronto, ON (ขึ้นอยู่กับความต้องการ)
 • ภาคการศึกษาต่อแต่ละระดับ
  • 1 ภาคการศึกษา (4 สัปดาห์) สำหรับแต่ละระดับ

ELS Vancouver (ID-04002) ได้รับการออกแบบโดยสถาบันการฝึกอบรมเอกชนสาขารัฐบริติชโคลัมเบีย (PTIB: Private Training Institutions Branch of British Columbia) เมื่อได้ทำสัญญาการเรียนหลักสูตรใดๆ ที่แสดงไว้ในหน้านี้ซึ่งมีระยะเวลามากกว่า 6 เดือนหรือค่าเล่าเรียนสูงกว่า 4000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจาก PTIB สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.privatetraininginstitutions.gov.bc.ca

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ระดับ

ELS ให้บริการ 12 ระดับความเชี่ยวชาญ (ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ) รวมทั้งการทดสอบเทียบระดับเพื่อกำหนดระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณมากที่สุด เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาทุกสี่สัปดาห์ หากคุณประสบความสำเร็จตามข้อกำหนดในระดับของคุณ คุณจะเลื่อนขึ้นไปยังระดับถัดไป ในขณะที่คุณก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรจะได้รับการออกแบบโดยขึ้นอยู่กับทักษะที่คุณได้เรียนรู้ในระดับที่ต่ำกว่าและจะซับซ้อนมากขึ้น
ระดับกลาง
ระดับ 106
 • สื่อสารข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโต้แย้งด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ตามวัฒนธรรม
 • เข้าใจคำถามและข้อความที่พูดด้วยความเร็วปกติได้โดยส่วนใหญ่
 • ดำเนินการสนทนากับเจ้าของภาษา
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการเลือกซื้อสินค้า สั่งอาหารในร้านอาหาร และถามทาง
ระดับสูง
ระดับ 107/108/109
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางสังคมโดยส่วนใหญ่
 • เข้าใจสำนวนที่หลากหลาย
 • รักษาการสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเต็มที่
ระดับผู้เชี่ยวชาญ
ระดับ 110/111/112
 • พูดและเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ดำเนินธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ตารางเวลาเรียน

การเตรียมสอบ TOEFL iBT® - แคนาดา ELS Centers

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา