ข้อมูลทั่วไปของ TOEFL iBT - ELS 

TOEFL iBT® - สหรัฐอเมริกา

โปรดติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอราคาสำหรับหลักสูตรนี้ ขอบคุณ!

เกี่ยวกับหลักสูตร

การทดสอบภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ® (TOEFL®) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษของผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา TOEFL® iBT เน้นทักษะการสื่อสารแบบบูรณาการและความสามารถในการสื่อสาร โดยได้รับการออกแบบให้คุณสามารถทำการสอบผ่านอินเทอร์เน็ต

 

บริการการสอบทางการศึกษา (ETS: Educational Testing Services) ซึ่งเป็นผู้พัฒนา TOEFL® iBT ได้ตกลงร่วมมือกับ ELS ในการอนุญาตให้นักเรียนทำการสอบ TOEFL® อย่างเป็นทางการได้ที่ ELS Language Center* ทุกแห่งในสหรัฐอเมริกา

 

ผู้ที่ควรเข้ารับการสอบ

นักเรียนที่วางแผนที่จะศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี
นักเรียนนานาชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของอเมริกาสามารถเลือกที่จะทำการสอบ TOEFL
® iBT ในบางกรณี สถาบันจะยกเว้นการสอบ TOEFL® iBT หากนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับ 112 ใน ภาษาอังกฤษเข้มข้น - สหรัฐอเมริกา  ของ ELS หากสถาบันไม่ได้ยกเว้นการสอบ TOEFL® iBT นักเรียนจะต้องสอบผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำเพื่อการรับเข้าศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย นักเรียนควรตรวจสอบกับสถาบันเพื่อขอข้อมูลเกณฑ์คะแนนสอบขั้นต่ำของ TOEFL® iBT ในการรับเข้าศึกษา

 

นักเรียนซึ่งวางแผนที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
นักเรียนนานาชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของอเมริกาสามารถเลือกที่จะทำการสอบ TOEFL
® iBT สถานศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีเกือบทุกแห่งมีข้อกำหนดของเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของ TOEFL® iBT ร่วมกับผลการทดสอบเพื่อการรับเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ® (GRE®) หรือการสอบเพื่อรับเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ® (GMAT®) นักเรียนอาจต้องเข้าร่วมหลักสูตรเตรียมสอบของ ELS สำหรับ GRE® หรือ GMAT® ที่ระดับ 110 และสูงกว่า หรือหากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดอื่นๆ โปรดคลิกที่ลิงก์ของการทดสอบแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรเตรียมสอบ

 

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจ
นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ต้องสอบผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของ TOEFL
® iBT, TOEIC®, หรือ IELTS™ หรือสอบผ่านการทดสอบก่อนเรียนของ ELS ในระดับขั้นสูง

 

สถานที่ตั้ง

Boston-Downtown – Boston, MA

Charlotte – Charlotte, NC

Chicago – River Forest, IL

Cincinnati – Cincinnati, OH

Cleveland – Cleveland, OH

DeKalb – DeKalb, IL

Fort Wayne – Fort Wayne, IN

Grand Forks – Grand Forks, ND

Grand Rapids – Grand Rapids, MI

Honolulu – Honolulu, HI

Houston – Houston, TX

Indianapolis – Indianapolis, IN

Johnson City – Johnson City, TN

La Verne – La Verne, CA

Melbourne – Melbourne, FL

Miami – Miami, FL

Milwaukee – Milwaukee, WI

Nashville – Nashville, TN

New York-Hofstra – Hempstead, NY

New York-Manhattan – New York, NY

New York-Riverdale – Riverdale, NY

Oklahoma City – Oklahoma City, OK

Orlando – Orlando, FL

Philadelphia – Philadelphia, PA

Portland – Portland, OR

Ruston – Ruston, LA

San Diego – San Diego, CA

Santa Monica – Santa Monica, CA

Seattle – Seattle, WA

Silicon Valley – Cupertino, CA

St. Louis – St. Louis, MO

St. Paul – St. Paul, MN

St. Petersburg – St. Petersburg, FL

Tampa – Tampa, FL

Teaneck – Teaneck, NJ

Thousand Oaks – Thousand Oaks, CA

 

 

การเตรียมสอบ

หลักสูตรการเตรียมสอบ TOEFL® iBT ที่สมบูรณ์ของ ELS เป็นวิธีการที่ดีเยี่ยมในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบที่สมบรูณ์แบบและครอบคลุมทุกด้าน และยังรวมถึงการจองที่นั่งสำหรับการสอบ TOEFL® iBT สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร 12 สัปดาห์เต็ม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ TOEFL® iBT โปรดไปที่ ETS ออนไลน์

 

 

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา