การทดสอบก่อนเรียนของ ELS ในสหรัฐอเมริกา - ELS 

การทดสอบก่อนเรียน (PAT: Pre-Arrival Test) ของ ELS - สหรัฐอเมริกา

โปรดติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอราคาสำหรับหลักสูตรนี้ ขอบคุณ!

เกี่ยวกับหลักสูตร

เข้าร่วมการทดสอบ PAT เพื่อประเมินระดับภาษาอังกฤษในปัจจุบันของคุณ

ELS ได้สร้างแบบทดสอบก่อนเรียน (PAT) เพื่อช่วยให้คุณวางแผนการศึกษาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น PAT เป็นวิธีการที่รวดเร็ว ประหยัด และง่ายในการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันของคุณ เมื่อได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว คุณก็จะทราบว่าต้องใช้เวลาเท่าใดในการศึกษาภาษาอังกฤษให้จบหลักสูตร นอกจากนี้ คุณจะทราบว่าคุณมีคุณสมบัติสำหรับหลักสูตรขั้นสูงที่ ELS นำเสนอหรือไม่ เช่น หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL® iBT ที่สมบูรณ์และภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

การสอบ PAT เป็นการเข้าร่วมการสอบที่สำนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับอนุญาตของ ELS แห่งใดแห่งหนึ่งจากจำนวนมากมายทั่วโลก การทดสอบก่อนเรียนรวมถึง:

  • การประเมินผลภาษาอังกฤษหลัก – PAT จะประเมินความสามารถด้านไวยากรณ์ การฟัง การพูด และการเขียนเป็นเวลา 30 ถึง 50 นาทีแบบออนไลน์
  • รับผลสอบได้ทันที – รับผลการประเมินด้วยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับทักษะด้านไวยากรณ์และการฟังของคุณได้ทันที
  • รับข้อเสนอแนะจากครูผู้สอน – รับข้อเสนอแนะด้านทักษะการพูดและการเขียนจากครูผู้สอนมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงภายใน 72 ชั่วโมง

 

 

 

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา