หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษในสหรัฐอเมริกา - ELS 

ภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษ - สหรัฐอเมริกา

โปรดติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอราคาสำหรับหลักสูตรนี้ ขอบคุณ!

เกี่ยวกับหลักสูตร

พัฒนาความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษธุรกิจของคุณอย่างรวดเร็วผ่านการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวส่วนบุคคลของหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษ ภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษคือหลักสูตรแบบตัวต่อตัวที่เข้มข้นสำหรับผู้บริหารและมืออาชีพที่มีงานยุ่งซึ่งสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายของคุณ หลักสูตรได้รับการออกแบบให้ตรงกับความสามารถภาษาอังกฤษเริ่มแรกของคุณซึ่งตรงตามความต้องการและอาชีพ การใช้ภาษาและผลลัพธ์ที่คุณปรารถนา และจำนวนเวลาที่คุณมีสำหรับการเรียน

 

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรที่ยืดหยุ่นนี้มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งถึง 52 สัปดาห์ และสามารถรวมเข้าไว้ด้วยบทเรียนคาบละ 50 นาที ตั้งแต่ 15 ถึง 45 คาบต่อสัปดาห์

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตร:

 • บทเรียนส่วนตัวคาบละ 50 นาที จำนวน 15, 20, 25, 30 หรือ 45 คาบ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษ

ระดับการเรียนของ ELS ครอบคลุม
 • ให้บริการทุกระดับการเรียนขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อห้อง
 • 1
จำนวนศูนย์ที่ให้บริการ
 • 26
จำนวนคาบต่อสัปดาห์
 • 15, 20, 25, 30 หรือ 45
วันที่เริ่มต้นเรียนในแต่ละปี
 • วันจันทร์ใดๆ ของปี

ดาวน์โหลด

ระดับ

ทุกระดับการเรียนจะได้รับการนำเสนอและปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
ระดับผู้เริ่มต้น
ระดับ 101/102/103
 • สื่อสารระดับพื้นฐานในสถานการณ์ประจำวัน
 • เข้าใจภาษาอังกฤษเมื่อพูดด้วยอย่างช้าๆ และชัดเจน
 • เข้าใจคำและวลีเพียงเล็กน้อย
 • ตอบคำถามง่ายๆ และบอกทิศทาง
ระดับกลาง
ระดับ 104/105/106
 • สื่อสารข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโต้แย้งด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ตามวัฒนธรรม
 • เข้าใจคำถามและข้อความที่พูดด้วยความเร็วปกติได้โดยส่วนใหญ่
 • ดำเนินการสนทนากับเจ้าของภาษา
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการเลือกซื้อสินค้า สั่งอาหารในร้านอาหาร และถามทาง
ตัวเลือกในการสำเร็จการศึกษา
 • สมัครหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT® ที่สมบูรณ์หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (มีให้บริการที่ศูนย์ที่ได้รับการคัดสรร)
ระดับสูง
ระดับ 107/108/109
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางสังคมโดยส่วนใหญ่
 • เข้าใจสำนวนที่หลากหลาย
 • รักษาการสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเต็มที่
ระดับผู้เชี่ยวชาญ
ระดับ 110/111/112
 • พูดและเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ดำเนินธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ตารางเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษ - สหรัฐอเมริกา ELS Centers

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา