หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษพลัสในสหรัฐอเมริกา - ELS 

ภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษพลัส - สหรัฐอเมริกา

โปรดติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอราคาสำหรับหลักสูตรนี้ ขอบคุณ!

เกี่ยวกับหลักสูตร

บรรลุผลลัพธ์สูงสุดผ่านการสอนแบบตัวต่อตัวที่เข้มข้นด้วยภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษพลัส ภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษพลัสมีประโยชน์สำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่งซึ่งจำเป็นต้องเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอหรือการประชุมทางธุรกิจที่สำคัญในสภาพแวดล้อมที่พูดภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษ ภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษพลัสเป็นการสอนแบบตัวต่อตัวที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการ ทักษะ และเป้าหมายส่วนบุคคล แต่ด้วยอัตราความก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้นอย่างมาก

 

โครงสร้างหลักสูตร

คุณจะเข้าเรียนบทเรียน 50 นาที 70 คาบต่อสัปดาห์ในวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

ภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษพลัส

 • ระดับการเรียนของ ELS ครอบคลุม
  • ให้บริการทุกระดับการเรียนขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
 • จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อห้อง
  • 1
 • จำนวนศูนย์ที่ให้บริการ
  • 26
 • จำนวนคาบต่อสัปดาห์
  คาบละ 50 นาที วันจันทร์ - วันศุกร์
  • 70
 • วันที่เริ่มต้นเรียนในแต่ละปี
  • วันจันทร์ใดๆ ของปี

ดาวน์โหลด

ระดับ

ทุกระดับการเรียนจะได้รับการนำเสนอและปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
ระดับผู้เริ่มต้น
ระดับ 101/102/103
 • สื่อสารระดับพื้นฐานในสถานการณ์ประจำวัน
 • เข้าใจภาษาอังกฤษเมื่อพูดด้วยอย่างช้าๆ และชัดเจน
 • เข้าใจคำและวลีเพียงเล็กน้อย
 • ตอบคำถามง่ายๆ และบอกทิศทาง
ระดับกลาง
ระดับ 104/105/106
 • สื่อสารข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโต้แย้งด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ตามวัฒนธรรม
 • เข้าใจคำถามและข้อความที่พูดด้วยความเร็วปกติได้โดยส่วนใหญ่
 • ดำเนินการสนทนากับเจ้าของภาษา
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการเลือกซื้อสินค้า สั่งอาหารในร้านอาหาร และถามทาง
ตัวเลือกในการสำเร็จการศึกษา
 • สมัครหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT® ที่สมบูรณ์หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (มีให้บริการที่ศูนย์ที่ได้รับการคัดสรร)
ระดับสูง
ระดับ 107/108/109
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางสังคมโดยส่วนใหญ่
 • เข้าใจสำนวนที่หลากหลาย
 • รักษาการสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเต็มที่
ระดับผู้เชี่ยวชาญ
ระดับ 110/111/112
 • พูดและเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ดำเนินธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างตารางเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษพลัส - สหรัฐอเมริกา ELS Centers

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา