หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อผู้บริหารในสหรัฐอเมริกา - ELS 

ภาษาอังกฤษเพื่อผู้บริหาร - สหรัฐอเมริกา

โปรดติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอราคาสำหรับหลักสูตรนี้ ขอบคุณ!

เกี่ยวกับหลักสูตร

เพิ่มความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพการงานโดยเฉพาะด้วยภาษาอังกฤษเพื่อผู้บริหาร ภาษาอังกฤษเพื่อผู้บริหารเป็นการผสมผสานกันของชั้นเรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่งและแบบกลุ่มที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองการสอนภาษาที่จำเป็นสำหรับอาชีพ

 

โครงสร้างหลักสูตร

คุณจะเข้าร่วมชั้นเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปในช่วงเช้า และชั้นเรียนตัวต่อตัวที่เป็นส่วนตัวในช่วงบ่ายที่ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ทักษะและวิชาที่ตรงตามความต้องการของคุณมากที่สุด

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตร:

 • บทเรียนกลุ่มอินเตอร์แอคทีฟ 50 นาทีสี่คาบ และบทเรียนส่วนบุคคล 50 นาทีสามคาบ

ภาษาอังกฤษเพื่อผู้บริหาร

 • ระดับการเรียนของ ELS ครอบคลุม
  • 12 ระดับ: 101 (เริ่มต้น) 112 (เชี่ยวชาญ) (มีเฉพาะบทเรียนกลุ่มในช่วงเช้า)
 • จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อห้อง
  • 15 คนสำหรับชั้นเรียนกลุ่มในช่วงเช้า; ชั้นเรียนส่วนตัวในช่วงบ่าย
 • จำนวนศูนย์ที่ให้บริการ
  • 26
 • จำนวนคาบต่อสัปดาห์
  • 35
 • วันที่เริ่มต้นเรียนในแต่ละปี
  • 26

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ระดับ

ระดับผู้เริ่มต้น
ระดับ 101/102/103
 • สื่อสารระดับพื้นฐานในสถานการณ์ประจำวัน
 • เข้าใจภาษาอังกฤษเมื่อพูดด้วยอย่างช้าๆ และชัดเจน
 • เข้าใจคำและวลีเพียงเล็กน้อย
 • ตอบคำถามง่ายๆ และบอกทิศทาง
ระดับกลาง
ระดับ 104/105/106
 • สื่อสารข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโต้แย้งด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ตามวัฒนธรรม
 • เข้าใจคำถามและข้อความที่พูดด้วยความเร็วปกติได้โดยส่วนใหญ่
 • ดำเนินการสนทนากับเจ้าของภาษา
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการเลือกซื้อสินค้า สั่งอาหารในร้านอาหาร และถามทาง
ตัวเลือกในการสำเร็จการศึกษา
 • สมัครหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT® ที่สมบูรณ์หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (มีให้บริการที่ศูนย์ที่ได้รับการคัดสรร)
ระดับสูง
ระดับ 107/108/109
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางสังคมโดยส่วนใหญ่
 • เข้าใจสำนวนที่หลากหลาย
 • รักษาการสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเต็มที่
ระดับผู้เชี่ยวชาญ
ระดับ 110/111/112
 • พูดและเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ดำเนินธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างตารางเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อผู้บริหาร - สหรัฐอเมริกา ELS Centers

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา