คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร - ELS 

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ - สหรัฐอเมริกา

โปรดติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอราคาสำหรับหลักสูตรนี้ ขอบคุณ!

เกี่ยวกับหลักสูตร

เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและพัฒนาทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันในโลกธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจของ ELS ได้รับการออกแบบมาสำหรับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางธุรกิจที่แท้จริง คุณจะได้รับการสอนทักษะในการทำงาน ทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และหัวข้อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อให้คุณสามารถมั่นใจได้ถึงความพร้อมในการประสบความสำเร็จ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจแนะนำสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ถึง 25 ปี

หลักสูตรการศึกษา

 • ทักษะที่สำคัญด้านภาษา: การพูด การฟัง ไวยากรณ์ คำศัพท์ การอ่าน และการเขียน
 • ทักษะในสถานที่ทำงานที่สำคัญ: การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง การเข้าร่วมการประชุม การสร้างสัมพันธ์ การเขียนอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ทักษะที่สำคัญในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม: อำนาจและระยะห่าง การสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด การนำทางไปสู่เป้าหมาย ความคิดเห็นในเรื่องเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย
 • หัวข้อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น: รูปแบบการบริหาร การสร้างทีมงาน ความพึงพอใจในงาน การสื่อสาร ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กลยุทธ์ การเงิน การตลาด การฝึกอบรม การบริหารโครงการ จริยธรรม และอื่นๆ อีกมากมาย

โครงสร้างหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจประกอบด้วยหกหลักสูตรอันโดดเด่น ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีระยะเวลาสี่สัปดาห์ คุณสามารถลงทะเบียนสำหรับหลักสูตรใดก็ได้
ในแต่ละหลักสูตร คุณจะ:

 • นำเสนองาน
 • ฟังการสัมภาษณ์แบบมืออาชีพ
 • อ่านบทความข่าว
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องปัญหาและเหตุการณ์ในปัจจุบัน
 • เขียนจดหมายติดต่อทางธุรกิจ
 • เข้าร่วมทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานทางธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

 • ข้อกำหนดด้านอายุ
  • อายุแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละศูนย์และทางเลือกเรื่องที่พัก
 • ระดับการเรียนของ ELS ครอบคลุม
  • 7 ระดับ: 106 (กลางขั้นสูง) ถึง 112 (เชี่ยวชาญ)
 • จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อห้อง
  • 15
 • จำนวนศูนย์ที่ให้บริการ
  ชิคาโก, นิวยอร์ก-แมนฮัตตัน, ซานฟรานซิสโก-ตัวเมือง, วอชิงตัน ดี.ซี.
  • 4
 • จำนวนคาบต่อสัปดาห์
  คาบละ 50 นาที วันจันทร์ - วันศุกร์ โดยวันศุกร์ช่วงบ่ายปล่อยอิสระ 20 คาบสำหรับภาษาอังกฤษทั่วไป และ 10 คาบสำหรับภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
  • 30
 • จำนวนสัปดาห์ต่อแต่ละระดับของ ELS
  • 4
 • วันที่เริ่มต้นเรียนในแต่ละปี
  • 26

ระดับ

ระดับผู้เริ่มต้น
ระดับ 101/102/103
 • สื่อสารระดับพื้นฐานในสถานการณ์ประจำวัน
 • เข้าใจภาษาอังกฤษเมื่อพูดด้วยอย่างช้าๆ และชัดเจน
 • เข้าใจคำและวลีเพียงเล็กน้อย
 • ตอบคำถามง่ายๆ และบอกทิศทาง
ระดับกลาง
ระดับ 104/105/106
 • สื่อสารข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโต้แย้งด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ตามวัฒนธรรม
 • เข้าใจคำถามและข้อความที่พูดด้วยความเร็วปกติได้โดยส่วนใหญ่
 • ดำเนินการสนทนากับเจ้าของภาษา
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการเลือกซื้อสินค้า สั่งอาหารในร้านอาหาร และถามทาง
ตัวเลือกในการสำเร็จการศึกษา
 • สมัครหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT® ที่สมบูรณ์หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (มีให้บริการที่ศูนย์ที่ได้รับการคัดสรร)
ระดับสูง
ระดับ 107/108/109
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางสังคมโดยส่วนใหญ่
 • เข้าใจสำนวนที่หลากหลาย
 • รักษาการสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเต็มที่
ระดับผู้เชี่ยวชาญ
ระดับ 110/111/112
 • พูดและเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ดำเนินธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างตารางเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ - สหรัฐอเมริกา ELS Centers

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา