คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและเพื่อการสื่อสาร - ELS 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

หลักสูตรการสื่อสารเพื่อธุรกิจ


บรรลุเป้าหมายด้านอาชีพและเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษของคุณผ่านหลักสูตรการสื่อสารเพื่อธุรกิจ!

สหรัฐอเมริกา

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ - สหรัฐอเมริกา

พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันในโลกธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อผู้บริหาร - สหรัฐอเมริกา

เพิ่มความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพการงานโดยเฉพาะด้วยภาษาอังกฤษเพื่อผู้บริหาร

ภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษ - สหรัฐอเมริกา

พัฒนาความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษธุรกิจของคุณอย่างรวดเร็วผ่านการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวส่วนบุคคลของหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษ

ภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษพลัส - สหรัฐอเมริกา

บรรลุผลลัพธ์สูงสุดผ่านการสอนแบบตัวต่อตัวที่เข้มข้นด้วยภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษพลัส

แคนาดา

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ - แคนาดา

พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันในโลกธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อผู้บริหาร - แคนาดา

เพิ่มความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเพื่อผู้บริหารสำหรับอาชีพการงานโดยเฉพาะ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษพลัส - แคนาดา

พัฒนาความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษธุรกิจของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประสบความสำเร็จในอาชีพด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษและหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษพลัสของ ELS

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา