หลักสูตรภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้นในอินเดีย - ELS 

ภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น - อินเดีย

โปรดติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอราคาสำหรับหลักสูตรนี้ ขอบคุณ!

เกี่ยวกับหลักสูตร

เรียนรู้ภาษาอังกฤษในขณะที่ยังคงมีอิสระในการท่องเที่ยวสำรวจสถานที่ใกล้เคียง หลักสูตรภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้นของ ELS ช่วยเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในห้องเรียนของคุณ และช่วยให้คุณมีเวลาที่จะซึมซับสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณและฝึกฝนทักษะใหม่ๆ ชั้นเรียนในช่วงเช้าจะมุ่งเน้นที่การสร้างพื้นฐานความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ: โครงสร้างและการฝึกพูดหรือการศึกษาภาษา การเสริมสร้างคำศัพท์ และบทเรียนที่ศูนย์ภาษาเทคโนโลยี คุณจะมีโอกาสในการท่องเที่ยวสถานที่ใกล้เคียงในช่วงบ่าย

หลักสูตรการศึกษา

 • ทักษะที่สำคัญด้านภาษา: การฟัง การออกเสียง ไวยากรณ์ การพูด และคำศัพท์        
 • การเรียนรู้แบบประยุกต์: ในอินเดีย Contact India! ช่วยให้คุณได้พบกับเจ้าของภาษาอังกฤษ ฝึกฝนการสนทนาในขณะที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ฟังอาจารย์พิเศษ และมีส่วนร่วมในการเดินทางท่องเที่ยวในท้องถิ่น   

ภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น - อินเดีย

 • ข้อกำหนดด้านอายุ
  • 18 ปี* (นักเรียนซึ่งมีอายุต่ำกว่าจะได้รับอนุญาตโดยการอนุมัติจากผู้อำนวยการศูนย์)
 • ความครอบคลุมระดับการเรียนของ ELS
  • 12 ระดับ: 101 (Beginner) ถึง 112 (Master)
 • จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อห้อง
  • 15
 • จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อห้อง
  ชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะ
  • 20
 • จำนวนศูนย์ที่ให้บริการ
  • 1
 • จำนวนคาบต่อสัปดาห์
  คาบเรียนละ 50 นาที วันจันทร์ - วันศุกร์
  • 20
 • คาบเรียนต่อระดับ
  • 1 ภาคการศึกษา (4 สัปดาห์) สำหรับแต่ละระดับ
 • วันที่เริ่มต้นเรียนในแต่ละปี
  • 12

ระดับ

ELS ให้บริการ 12 ระดับการสอนเพื่อให้เหมาะกับนักเรียนในทุกระดับความสามารถ หลักสูตรของ ELS ทั้งหมดมีบริการสอบเทียบระดับเพื่อช่วยในการพิจารณาระดับความเชี่ยวชาญของคุณ และจัดระดับการสอนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

คุณจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานและรากฐานในระดับการสอนที่ต่ำกว่า ในขณะที่คุณพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้น คุณจะพบว่าหลักสูตรของคุณมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาระยะเวลาสามเดือนแต่ละภาค นักเรียนซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในระดับของตนจะเลื่อนขึ้นสู่การศึกษาระดับถัดไป

ในขณะที่คุณเลื่อนสู่ระดับที่สูงขึ้น คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆ ผ่านหลักสูตรที่ท้าทายต่างๆ และตัวเลือกการศึกษาที่สูงขึ้น

ระดับเริ่มต้น
ระดับ 101/102/103
 • สื่อสารระดับพื้นฐานในสถานการณ์ประจำวัน
 • เข้าใจภาษาอังกฤษเมื่อพูดด้วยอย่างช้าๆ และชัดเจน
 • เข้าใจคำและวลีเพียงเล็กน้อย
 • ตอบคำถามง่ายๆ และบอกทิศทาง
 • ความสามารถและตัวเลือกเหล่านี้สำหรับทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ความสามารถและตัวเลือกเหล่านี้สำหรับนักเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่ศึกษาการอ่านและการเขียนเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาที่สมดุล
     
ระดับกลาง
ระดับ 104/105/106
 • สื่อสารข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโต้แย้งด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ตามวัฒนธรรม
 • เข้าใจคำถามและข้อความที่พูดด้วยความเร็วปกติได้เกือบทั้งหมด
 • สามารถสนทนากับเจ้าของภาษาอย่างต่อเนื่อง
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการเลือกซื้อสินค้า สั่งอาหารในร้านอาหาร และสอบถามเส้นทาง
ตัวเลือกในการสำเร็จการศึกษา
 • สมัครหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT® ที่สมบูรณ์หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (มีให้บริการที่ศูนย์ที่ได้รับการคัดสรร)
ขั้นสูง
ระดับ 107/108/109
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางสังคมส่วนใหญ่
 • เข้าใจสำนวนที่หลากหลาย
 • รักษาความต่อเนื่องในการสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้
 • ใช้ภาษาอังกฤษด้วยความถูกต้องและความคล่องแคล่วมากขึ้น รวมถึงการอ่านและการเขียน
 • มีส่วนร่วมอย่างเต็มตัวในการสนทนาส่วนใหญ่
ตัวเลือกในการสำเร็จการศึกษา
 • สมัครพร้อมกันในหลักสูตรมหาวิทยาลัยเจ้าภาพบางแห่ง
 • เข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเป็นเวลาสองปี
 • เริ่มต้นหลักสูตรประกาศนียบัตรมหาวิทยาลัยที่สถานที่ตั้งของ ELS ที่เข้าร่วม

ระดับผู้เชี่ยวชาญ
ระดับ 110/111/112
 • พูดอย่างคล่องแคล่วและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 • อ่านและเขียนได้อย่างเชี่ยวชาญในระดับที่ตรงตามข้อกำหนดของผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพและมหาวิทยาลัย
 • ประกอบธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด    
ตัวเลือกในการสำเร็จการศึกษา
 • เริ่มต้นหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าระดับปริญญาตรี

ตารางเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น - อินเดีย ELS Centers

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา