เรียนภาษาแคนาดา | เรียนภาษาอังกฤษแคนาดาที่แวนคูเวอร์ | ELS 

ภาษาอังกฤษทั่วไป - แคนาดา

โปรดติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอราคาสำหรับหลักสูตรนี้ ขอบคุณ!

เกี่ยวกับหลักสูตร

เรียนภาษาแคนาดาเพื่อเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับการสร้างสัมพันธ์กับผู้คนใหม่ๆ จากทั่วทุกมุมโลก เรียนภาษาอังกฤษแคนาดาหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของ ELS ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานต่างๆ ในห้องเรียนที่จะช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าเป้าหมายด้านภาษาของคุณคืออะไร

คุณจะเรียนในอัตราความเร็วที่เหมาะสมสำหรับคุณ เพื่อการรักษาสมดุลด้านการศึกษาของคุณไปพร้อมกับการเรียนรู้ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมใหม่ๆ เรียนภาษาที่แวนคูเวอร์สัมผัสวิถีชีวิตแบบท้องถิ่นที่โอบล้อมตัวคุณและฝึกฝนทักษะการสนทนาในสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่อาศัย

หลักสูตรการศึกษา

หมายกำหนดการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปของคุณได้รับการแบ่งออกเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย ในช่วงเช้า คุณจะศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานภาษาอังกฤษด้วยการฝึกฝนโครงสร้างและการพูดหรือการศึกษาภาษา การเสริมสร้างคำศัพท์ (หรือการเสริมสร้างทักษะในระดับผู้เชี่ยวชาญ) และบทเรียนหนึ่งคาบที่ศูนย์เทคโนโลยีภาษา ในช่วงบ่ายจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะ

 • ทักษะที่สำคัญด้านภาษา: คุณจะได้รับความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้นจากชั้นเรียนพื้นฐานต่างๆ ของเราซึ่งมุ่งเน้นที่การฟัง การออกเสียง ไวยากรณ์ การพูด และคำศัพท์ ซึ่งทั้งหมดนี้สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการสร้างรากฐานความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ 
 • ชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะ: หลักสูตรเฉพาะเจาะจงที่นำเสนอในแต่ละสถานที่อาจแตกต่างกัน แต่ชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะสามารถช่วยคุณในการพัฒนาทักษะต่างๆ ด้านภาษา ด้วยหลักสูตรซึ่งครอบคลุมหัวข้อหลากหลายมากมาย เช่น เหตุการณ์ปัจจุบัน การพูดในที่สาธารณะ การออกเสียง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และอื่นๆ อีกมากมาย 

ภาษาอังกฤษทั่วไป

 • ข้อกำหนดด้านอายุ
  • 16 ปีขึ้นไป
 • ความครอบคลุมของระดับการเรียนของ ELS
  • 12 ระดับ: 101 (Beginner) ถึง 112 (Master)
 • จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อห้อง
  • 15
 • จำนวนศูนย์ที่ให้บริการ
  • 2
 • จำนวนคาบเรียนต่อสัปดาห์
  คาบเรียนละ 50 นาที วันจันทร์ - วันศุกร์
  • 30
 • คาบเรียนต่อระดับ
  • 1 ภาคการศึกษา (4 สัปดาห์) สำหรับแต่ละระดับ
 • วันที่เริ่มต้นเรียนในแต่ละปี
  • 13

 

ELS Vancouver (ID-04002) ได้รับการออกแบบโดยสถาบันการฝึกอบรมเอกชนสาขารัฐบริติชโคลัมเบีย (PTIB: Private Training Institutions Branch of British Columbia) เมื่อได้ทำสัญญาการเรียนหลักสูตรใดๆ ที่แสดงไว้ในหน้านี้ซึ่งมีระยะเวลามากกว่า 6 เดือนหรือค่าเล่าเรียนสูงกว่า 4000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจาก PTIB สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.privatetraininginstitutions.gov.bc.ca

ระดับ

ELS ให้บริการ 12 ระดับความเชี่ยวชาญ (ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ) รวมทั้งการสอบเทียบระดับเพื่อกำหนดระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณมากที่สุด ทุกการเรียนสี่สัปดาห์ หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับระดับของคุณ คุณจะได้เลื่อนขึ้นสู่ระดับการเรียนถัดไปไป ในขณะที่คุณก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรจะได้รับการออกแบบโดยขึ้นอยู่กับทักษะที่คุณได้เรียนรู้ในระดับที่ต่ำกว่าและจะซับซ้อนมากขึ้น
 
ระดับผู้เริ่มต้น
ระดับ 101/102/103
 • สื่อสารระดับพื้นฐานในสถานการณ์ประจำวัน
 • เข้าใจภาษาอังกฤษเมื่อพูดด้วยอย่างช้าๆ และชัดเจน
 • เข้าใจคำและวลีเพียงเล็กน้อย
 • ตอบคำถามง่ายๆ และบอกทิศทาง
ระดับกลาง
ระดับ 104/105/106
 • สื่อสารข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโต้แย้งด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ตามวัฒนธรรม
 • เข้าใจคำถามและข้อความที่พูดด้วยความเร็วปกติได้โดยส่วนใหญ่
 • ดำเนินการสนทนากับเจ้าของภาษา
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการเลือกซื้อสินค้า สั่งอาหารในร้านอาหาร และถามทาง
ระดับสูง
ระดับ 107/108/109
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางสังคมโดยส่วนใหญ่
 • เข้าใจสำนวนที่หลากหลาย
 • รักษาการสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเต็มที่
ระดับผู้เชี่ยวชาญ
ระดับ 110/111/112
 • พูดและเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ดำเนินธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ตารางเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษทั่วไป - แคนาดา ELS Centers

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา