เรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่อเมริกา - ELS 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป


พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการสื่อสารทั่วไปในการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปในอเมริกา หลักสูตรภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้นและหลักสูตร American Explorer ในชั้นเรียนช่วงเช้า และให้คุณมีเวลาที่จะสำรวจสภาพแวดล้อมและฝึกฝนเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ

สหรัฐอเมริกา

ภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น - สหรัฐอเมริกา

เรียนรู้ภาษาอังกฤษในขณะที่ยังคงมีอิสระในการสำรวจสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ

แคนาดา

ภาษาอังกฤษทั่วไป - แคนาดา

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของเราช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้นพื้นฐานภาษาอังกฤษ รวมถึงการฝึกปฏิบัติเสริมสร้างทักษะที่ปรับปรุงการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้ดียิ่งขึ้น

ภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น - แคนาดา

เรียนรู้ภาษาอังกฤษในขณะที่ยังคงมีอิสระในการสำรวจสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ

อินเดีย

ภาษาอังกฤษทั่วไป - อินเดีย

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของเราช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น - อินเดีย

เรียนรู้ภาษาอังกฤษในขณะที่ยังคงมีอิสระในการท่องเที่ยวสำรวจสถานที่ใกล้เคียง

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา