เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศระยะสั้น - ELS 

ภาษาอังกฤษเข้มข้น - สหรัฐอเมริกา

โปรดติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอราคาสำหรับหลักสูตรนี้ ขอบคุณ!

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นจะเริ่มต้นเรียนในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่สหรัฐอเมริกา 

การเลือกเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ อาจเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญสำหรับนักศึกษานานาชาติ แต่ด้วยความช่วยเหลือของหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นของเรา ELS สามารถช่วยคุณเตรียมความพร้อมเพื่อการบรรลุความสำเร็จทางการศึกษา หากเป้าหมายของคุณคือการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือหากคุณต้องการที่จะสมัครเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขในมหาวิทยาลัยมากกว่า 600 แห่งที่เป็นพันธมิตรกับ ELS หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นของเราอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาครอบคลุมความสามารถอันหลากหลาย และสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตทางการศึกษาของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ 12 ระดับ (ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ)

ประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นด้วยระดับคะแนน 112 คุณจะได้รับประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับโดยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับ ELS มากกว่า 600 แห่ง ซึ่งเป็นการรับประกันถึงความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการรับเข้าศึกษา และวิทยาลัยซึ่งเป็นพันธมิตรจำนวนมากซึ่งมีหลักสูตรสองปีจะยอมรับใบรับรองที่ระดับคะแนน 109

ในกรณีมีที่ว่างในชั้นเรียนผู้เชี่ยวชาญ หากคุณสำเร็จหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นที่ระดับคะแนน 112 และต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ คุณอาจเรียนเพิ่มเติมต่ออีกสามหลักสูตรในเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญสำหรับความท้าทายและความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 

 

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นได้รับการออกแบบเพื่อช่วยเหลือคุณในการเปลี่ยนสถานะสู่การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยให้ง่ายยิ่งขึ้น คุณจะเรียนรู้พื้นฐานสำคัญๆ ของภาษาอังกฤษพร้อมด้วยทักษะด้านการศึกษาและทักษะในชั้นเรียนที่สำคัญซึ่งจะช่วยนำทางสู่ความสำเร็จ

 • ทักษะที่สำคัญด้านภาษา: หลักสูตรภาษาอังกฤษของเราครอบคลุมทักษะที่จำเป็นด้านภาษา เช่น การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การออกเสียง และไวยากรณ์ คุณจะเรียนรู้การพูดด้วยความชัดเจน การฟังอย่างตั้งใจ และมีความสามารถด้านการเขียนที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่ได้รับมอบหมายสำหรับการศึกษาของคุณได้อย่างง่ายดายและถูกต้อง
 • ทักษะที่สำคัญในการประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัย: ในการที่จะประสบความสำเร็จในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา คุณจะต้องการมากกว่าเพียงทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นของเรามีบทเรียนเกี่ยวกับการคิดเชิงวิพากษ์ วิธีการนำเสนองาน การพูดในที่สาธารณะ การจดบันทึกย่อ การวิจัยทางวิชาการ และอื่นๆ อีกมากมาย
 •  ชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะ: หลักสูตรที่เฉพาะเจาะจงที่นำเสนอในแต่ละสถานที่อาจแตกต่างกัน แต่ ELS Center ให้บริการชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะซึ่งมุ่งเน้นที่วิชาต่างๆ เช่น สำนวนอเมริกัน ภาพยนตร์อเมริกัน เหตุการณ์ปัจจุบัน และวัฒนธรรมอเมริกัน ซึ่งช่วยให้คุณไม่เพียงแต่เรียนรู้ภาษาอังกฤษ แต่เพื่อมีส่วนร่วมในการสนทนา 
 • การเรียนรู้แบบประยุกต์: ในสหรัฐอเมริกา Contact America! ช่วยให้คุณได้พบกับเจ้าของภาษา ฝึกฝนการสนทนาในขณะที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง และฟังการบรรยายของผู้บรรยายรับเชิญพิเศษ

ภาษาอังกฤษเข้มข้น

ข้อกำหนดด้านอายุ
 • อายุแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละศูนย์และทางเลือกด้านที่พัก
ความครอบคลุมของระดับการเรียนของ ELS
 • 12 ระดับ: 101 (ผู้เริ่มต้น)
  จนถึง 112 (ผู้เชี่ยวชาญ)
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อห้อง
การฝึกโครงสร้าง/การฝึกพูด การเสริมสร้างคำศัพท์
 • 15
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อห้อง
ชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะ
 • 20
จำนวนศูนย์ที่ให้บริการ
 • ทั้งหมด
จำนวนคาบเรียนต่อสัปดาห์
50 นาทีต่อคาบ
วันจันทร์ - วันศุกร์
 • 30
ภาคการศึกษาต่อแต่ละระดับ
 • 1 ภาคการศึกษา (4 สัปดาห์)
  สำหรับแต่ละระดับ
วันที่เริ่มต้นเรียนในแต่ละปี
 • 26

ระดับ

ELS นำเสนอความเชี่ยวชาญ 12 ระดับ (ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ) รวมทั้งการสอบเทียบระดับเพื่อกำหนดระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณมากที่สุด เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาในทุกสี่สัปดาห์ หากคุณประสบความสำเร็จตามข้อกำหนดในระดับของคุณ คุณจะได้เลื่อนขึ้นสู่ชั้นเรียนระดับถัดไป ในขณะที่คุณก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรจะได้รับการออกแบบโดยขึ้นอยู่กับทักษะที่คุณได้เรียนรู้ในระดับที่ต่ำกว่าและจะซับซ้อนมากขึ้น
ระดับผู้เริ่มต้น
ระดับ 101/102/103
 • สื่อสารระดับพื้นฐานในสถานการณ์ประจำวัน
 • เข้าใจภาษาอังกฤษเมื่อพูดด้วยอย่างช้าๆ และชัดเจน
 • เข้าใจคำและวลีเพียงเล็กน้อย
 • ตอบคำถามง่ายๆ และบอกทิศทาง
ระดับกลาง
ระดับ 104/105/106
 • สื่อสารข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโต้แย้งด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ตามวัฒนธรรม
 • เข้าใจคำถามและข้อความที่พูดด้วยความเร็วปกติได้โดยส่วนใหญ่
 • ดำเนินการสนทนากับเจ้าของภาษา
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการเลือกซื้อสินค้า สั่งอาหารในร้านอาหาร และถามทาง
ตัวเลือกในการสำเร็จการศึกษา
 • สมัครหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT® ที่สมบูรณ์หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (มีให้บริการที่ศูนย์ที่ได้รับการคัดสรร)
ระดับสูง
ระดับ 107/108/109
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางสังคมโดยส่วนใหญ่
 • เข้าใจสำนวนที่หลากหลาย
 • รักษาการสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเต็มที่
ระดับผู้เชี่ยวชาญ
ระดับ 110/111/112
 • พูดและเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ดำเนินธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ตารางเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษเข้มข้น - สหรัฐอเมริกา ELS Centers

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา