ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาในอินเดีย - ELS 

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (EAP) - อินเดีย

โปรดติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอราคาสำหรับหลักสูตรนี้ ขอบคุณ!

เกี่ยวกับหลักสูตร

การพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เป็นก้าวแรกในการได้รับปริญญาบัตรในต่างประเทศและมุ่งไปสู่อนาคตที่สดใสของคุณ หากเป้าหมายของคุณคือ เรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในอินเดีย หรือหากคุณต้องการที่จะสมัครเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขในมหาวิทยาลัยมากกว่า 600 แห่งที่เป็นพันธมิตรกับ ELS หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของเราอาจเป็นหลักสูตรภาษาที่เหมาะสมสำหรับคุณ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ีอการศึกษาแบบเข้มข้นนี้ประกอบด้วยความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ 12 ระดับ (ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ) โดย ELS มีการทดสอบเทียบระดับเพื่อประเมินความสามารถด้านภาษาของคุณ ดังนั้น คุณจึงสามารถเริ่มต้นการศึกษาของคุณด้วยอัตราความเร็วที่เหมาะสม

ประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (EAP) ในระดับ 112 คุณจะได้รับประกาศนียบัตรการจบหลักสูตร ซึ่งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับ ELS มากกว่า 600 แห่งให้การยอมรับ อันเป็นการรับประกันถึงความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการรับเข้าศึกษา วิทยาลัยพันธมิตรจำนวนมากซึ่งมีหลักสูตรสองปีให้การยอมรับใบรับรองที่ระดับ 109

หากคุณสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (EAP) ในระดับ 112 และต้องการที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ คุณสามารถร่วมเรียนเนื้อหาสำหรับผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมอีกสามหลักสูตรเพื่อเพิ่มความท้าทายและความก้าวหน้าได้ หากมีที่ว่าง

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (EAP) ได้รับการออกแบบเพื่อสอนวิธีการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและด้วยความมั่นใจ ในขณะที่คุณได้รับทักษะต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อความง่ายดายในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ด้วย 30 คาบเรียนต่อสัปดาห์ คุณจะเรียนรู้พื้นฐานสำคัญๆ ของภาษาอังกฤษพร้อมด้วยการศึกษาเทคนิคที่สำคัญสำหรับความสำเร็จด้านการศึกษา

 • ทักษะที่สำคัญด้านภาษา: หลักสูตรภาษาอังกฤษของเราครอบคลุมทักษะที่จำเป็นด้านภาษา เช่น การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การออกเสียง และไวยากรณ์ คุณจะเรียนรู้วิธีการพูดด้วยความชัดเจน การฟังอย่างตั้งใจ และมีความสามารถด้านการเขียนที่จำเป็นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายสำหรับการศึกษาของคุณได้อย่างง่ายดายและถูกต้อง
 • ทักษะที่สำคัญในการประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัย: ในการประสบความสำเร็จทางการศึกษา คุณจำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคการศึกษาที่สำคัญเฉพาะสำหรับหลักสูตรในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอินเดีย หลักสูตร EAP ของเราสอนคุณเกี่ยวกับการคิดเชิงวิพากษ์ วิธีการนำเสนองาน การพูดในที่สาธารณะ การจดบันทึกย่อ การวิจัยทางวิชาการ และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะ: หลักสูตรแบบเฉพาะเจาะจงที่นำเสนอในแต่ละสถานที่อาจแตกต่างกัน แต่ ELS Center นำเสนอชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะที่มุ่งเน้นที่วิชาต่างๆ เช่น การเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย การสรุปและการถอดความ การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนขั้นสูง การพัฒนาทักษะด้านคำศัพท์ การนำเสนอขั้นสูง ทักษะในเชิงวิชาการต่างๆ ซึ่งช่วยให้คุณไม่เพียงแต่เรียนรู้ภาษาอังกฤษ แต่เพื่อการมีส่วนร่วมในการสนทนา 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา - อินเดีย

 • ข้อกำหนดด้านอายุ
  • 17 ปีขึ้นไป
 • ความครอบคลุมของระดับการเรียนของ ELS
  • 12 ระดับ: 101 (Beginner) ถึง 112 (Master)
 • จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อห้อง
  • 20 คน - ชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะ
  • 15 คน - อื่นๆ ทั้งหมด
 • จำนวนศูนย์ที่ให้บริการ
  • 1
 • จำนวนคาบเรียนต่อสัปดาห์
  • 30
  • คาบเรียนละ 50 นาที วันจันทร์ - วันศุกร์
 • คาบเรียนต่อระดับ
  • 1 ภาคการศึกษา (4 สัปดาห์) สำหรับแต่ละระดับ
 • วันที่เริ่มต้นเรียนในแต่ละปี
  • 12

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ระดับ

ELS เสนอบริการการสอน 12 ระดับเพื่อให้เหมาะกับนักเรียนในทุกระดับความสามารถ หลักสูตรของ ELS ทั้งหมดมีบริการสอบเทียบระดับเพื่อช่วยในการพิจารณาระดับความเชี่ยวชาญของคุณ และจัดระดับการสอนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

คุณจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานและรากฐานในระดับการสอนที่ต่ำกว่า ในขณะที่คุณพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้น คุณจะพบว่าหลักสูตรของคุณมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาระยะเวลาสามเดือนแต่ละภาค นักเรียนซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในระดับของตนจะเลื่อนขึ้นสู่การศึกษาระดับถัดไป

ในขณะที่คุณเลื่อนสู่ระดับที่สูงขึ้น คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆ ผ่านหลักสูตรที่ท้าทายต่างๆ และตัวเลือกการศึกษาที่สูงขึ้น
ระดับผู้เริ่มต้น
ระดับ 101/102/103
 • สื่อสารระดับพื้นฐานในสถานการณ์ประจำวัน
 • เข้าใจภาษาอังกฤษเมื่อพูดด้วยอย่างช้าๆ และชัดเจน
 • เข้าใจคำและวลีเพียงเล็กน้อย
 • ตอบคำถามง่ายๆ และบอกทิศทาง
 • ความสามารถและตัวเลือกเหล่านี้สำหรับทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ความสามารถและตัวเลือกเหล่านี้สำหรับนักเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่ศึกษาการอ่านและการเขียนเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาที่สมดุล
ระดับกลาง
ระดับ 104/105/106
 • สื่อสารข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น 
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโต้แย้งด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ตามวัฒนธรรม
 • เข้าใจคำถามและข้อความที่พูดด้วยความเร็วปกติได้เกือบทั้งหมด
 • สามารถสนทนากับเจ้าของภาษาอย่างต่อเนื่อง
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการเลือกซื้อสินค้า สั่งอาหารในร้านอาหาร และสอบถามเส้นทาง
ตัวเลือกในการสำเร็จการศึกษา
 • สมัครหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT® ที่สมบูรณ์หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (มีให้บริการที่ศูนย์ที่ได้รับการคัดสรร)
ขั้นสูง
ระดับ 107/108/109
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางสังคมส่วนใหญ่
 • เข้าใจสำนวนที่หลากหลาย
 • รักษาความต่อเนื่องในการสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้
 • ใช้ภาษาอังกฤษด้วยความถูกต้องและความคล่องแคล่วมากขึ้น รวมถึงการอ่านและการเขียน
 • มีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเต็มที่
ตัวเลือกในการสำเร็จการศึกษา
 • เริ่มต้นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
 • เริ่มต้นหลักสูตรประกาศนียบัตรมหาวิทยาลัยที่สถานที่ตั้งของ ELS ที่เข้าร่วม

ระดับผู้เชี่ยวชาญ
ระดับ 110/111/112
 • พูดอย่างคล่องแคล่วและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 • อ่านและเขียนได้อย่างเชี่ยวชาญในระดับที่ตรงตามข้อกำหนดของผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพและมหาวิทยาลัย
 • ประกอบธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด    
ตัวเลือกในการสำเร็จการศึกษา
 • เริ่มต้นหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าระดับปริญญาตรี

ตัวอย่างตารางเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (EAP) - อินเดีย ELS Centers

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา