หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อที่แคนาดา | ELS 

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศ - แคนาดา

โปรดติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอราคาสำหรับหลักสูตรนี้ ขอบคุณ!

เกี่ยวกับหลักสูตร

การพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เป็นก้าวแรกในการบรรลุความสำเร็จจากการได้รับปริญญาบัตรในต่างประเทศและก้าวเข้าสู่อนาคตที่สดใสของคุณ หากเป้าหมายของคุณคือ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่แคนาดา หรือหากคุณต้องการที่จะสมัครเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขในมหาวิทยาลัยมากกว่า 650 แห่งที่เป็นพันธมิตรกับ ELS หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาของเราอาจเป็นหลักสูตรภาษาที่เหมาะสมสำหรับคุณ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นนี้ประกอบด้วยความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ 12 ระดับ (ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ) โดย ELS ใช้การทดสอบเทียบระดับเพื่อประเมินความสามารถด้านภาษาของคุณ ดังนั้น คุณจึงสามารถเริ่มต้นการศึกษาของคุณด้วยอัตราความเร็วที่เหมาะสม

ประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (EAP) ในระดับ 112 คุณจะได้รับประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากกว่า 650 แห่งที่เป็นพันธมิตรกับ ELS ให้การยอมรับ ในฐานะหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการรับเข้าศึกษา วิทยาลัยพันธมิตรจำนวนมากซึ่งมีหลักสูตรสองปีจะยอมรับใบรับรองที่ระดับ 109

หากคุณสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (EAP) ในระดับ 112 และต้องการที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ คุณอาจเรียนเพิ่มเติมอีกสามหลักสูตรในเนื้อหาสำหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มความท้าทายและความก้าวหน้า ภายใต้เงื่อนไขที่นั่งว่าง

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (EAP) ได้รับการออกแบบเพื่อการสอนวิธีการพูดภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและด้วยความมั่นใจ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับคุณ เพื่อความราบรื่นในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของคุณ ด้วยคาบเรียน 30-50 นาทีต่อสัปดาห์ คุณจะเรียนรู้พื้นฐานสำคัญๆ ของภาษาอังกฤษพร้อมด้วยการศึกษาเทคนิคที่สำคัญสำหรับความสำเร็จด้านการศึกษา 

 • ทักษะที่สำคัญด้านภาษา: หลักสูตรภาษาอังกฤษของเราครอบคลุมทักษะที่จำเป็นด้านภาษา เช่น การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การออกเสียง และไวยากรณ์ คุณจะได้เรียนรู้การพูดด้วยความชัดเจน การฟังอย่างถี่ถ้วน และมีความสามารถด้านการเขียน ที่จำเป็นต่อการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างง่ายดายและถูกต้องสำหรับการศึกษาของคุณ 
 • ทักษะที่สำคัญในการประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัย: เพื่อการบรรลุความสำเร็จทางการศึกษา คุณจำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคการศึกษาที่สำคัญเฉพาะสำหรับหลักสูตรในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในแคนาดา หลักสูตร EAP ของเรามีบทเรียนเรื่องการคิดเชิงวิพากษ์ วิธีการนำเสนองาน การพูดในที่สาธารณะ การจดบันทึกย่อ การวิจัยทางวิชาการ และอื่นๆ อีกมากมาย 
 • ชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะ: หลักสูตรเฉพาะเจาะจงที่นำเสนอในแต่ละสถานที่อาจแตกต่างกัน แต่ ELS Center นำเสนอชั้นเรียนการเสริมสร้างทักษะที่ให้การมุ่งเน้นวิชาต่างๆ เช่น เหตุการณ์ปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนขั้นสูง ทักษะเชิงวิชาการต่างๆ การพูดในที่สาธารณะ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งช่วยให้คุณไม่เพียงแต่เรียนรู้ภาษาอังกฤษ แต่เพื่อการมีส่วนร่วมในการสนทนา 

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศ - แคนาดา

 • ข้อกำหนดด้านอายุ
  • 16 ปีขึ้นไป
 • ความครอบคลุมของระดับการเรียนของ ELS
  • 12 ระดับ: 101 (Beginner) ถึง 112 (Master)
 • จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อห้อง
  • 15
 • จำนวนศูนย์ที่ให้บริการ
  • 2
 • จำนวนคาบเรียนต่อสัปดาห์
  • 30
   • คาบเรียนละ 50 นาที วันจันทร์ - วันศุกร์
  • คาบเรียนต่อระดับ
   • 1 ภาคการศึกษา (4 สัปดาห์) สำหรับแต่ละระดับ
 • วันที่เริ่มต้นเรียนในแต่ละปี
  • 13 

 

ELS Vancouver (ID-04002) ได้รับการออกแบบโดยสถาบันการฝึกอบรมเอกชนสาขารัฐบริติชโคลัมเบีย (PTIB: Private Training Institutions Branch of British Columbia) เมื่อได้ทำสัญญาการเรียนหลักสูตรใดๆ ที่แสดงไว้ในหน้านี้ซึ่งมีระยะเวลามากกว่า 6 เดือนหรือค่าเล่าเรียนสูงกว่า 4000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจาก PTIB สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.privatetraininginstitutions.gov.bc.ca

  • 2
  • 2

ระดับ

ELS มีหลักสูตรความเชี่ยวชาญ 12 (ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ) รวมทั้งการสอบเทียบระดับเพื่อกำหนดระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณมากที่สุด ทุกการเรียนสี่สัปดาห์ หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับระดับของคุณ คุณจะได้เลื่อนขึ้นสู่ระดับการเรียนถัดไปไป ในขณะที่คุณก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรจะได้รับการออกแบบโดยขึ้นอยู่กับทักษะที่คุณได้เรียนรู้ในระดับที่ต่ำกว่าและจะซับซ้อนมากขึ้น
ระดับผู้เริ่มต้น
ระดับ 101/102/103
 • สื่อสารระดับพื้นฐานในสถานการณ์ประจำวัน
 • เข้าใจภาษาอังกฤษเมื่อพูดด้วยอย่างช้าๆ และชัดเจน
 • เข้าใจคำและวลีเพียงเล็กน้อย
 • ตอบคำถามง่ายๆ และบอกทิศทาง
ระดับกลาง
ระดับ 104/105/106
 • สื่อสารข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโต้แย้งด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ตามวัฒนธรรม
 • เข้าใจคำถามและข้อความที่พูดด้วยความเร็วปกติได้โดยส่วนใหญ่
 • ดำเนินการสนทนากับเจ้าของภาษา
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการเลือกซื้อสินค้า สั่งอาหารในร้านอาหาร และถามทาง
ตัวเลือกในการสำเร็จการศึกษา
 • สมัครหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ IELTS™ การเตรียมตัวสอบ TOEFL® iBT หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจตั้งแต่ระดับ 106 ขึ้นไป
ระดับสูง
ระดับ 107/108/109
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางสังคมโดยส่วนใหญ่
 • เข้าใจสำนวนที่หลากหลาย
 • รักษาการสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้อย่างต่อเนื่อง
 • ใช้ภาษาอังกฤษด้วยความถูกต้องและความคล่องแคล่วมากขึ้น รวมถึงการอ่านและการเขียน
 • มีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเต็มที่
ตัวเลือกในการสำเร็จการศึกษา
 • มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยบางแห่งในแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกาซึ่งร่วมมือกับเรา รับผู้สำเร็จหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาในระดับ 109
ระดับผู้เชี่ยวชาญ
ระดับ 110/111/112
 • พูดและเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • อ่านและเขียนได้อย่างคล่องแคล่วเพียงพอเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพและมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
ตัวเลือกในการสำเร็จการศึกษา
 • เริ่มต้นหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าระดับปริญญาตรี

ตารางเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศ - แคนาดา ELS Centers

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา