ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของหลักสูตรการเรียนภาษาระยะสั้น - ELS 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา


หากเป้าหมายของคุณคือการเข้าศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย การสำเร็จการศึกษาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับ 109 หรือ 112 ของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาคือคำตอบ ประกาศนียบัตรที่คุณจะได้รับนี้ได้รับการยอมรับในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วโลกมากกว่า 650 แห่งเพื่อเป็นการรับรองความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการรับเข้าศึกษา

สหรัฐอเมริกา

ภาษาอังกฤษเข้มข้น - สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นจะเริ่มต้นเรียนในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนปี พ.ศ. 2562 หลักสูตรนี้มีชื่อเรียกว่าภาษาอังกฤษสำหรับวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (ด้านบน) หลักสูตรที่ดีเยี่ยมเดิมในชื่อใหม่

หลักสูตรนี้ในสหรัฐอเมริกานี้ออกแบบสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อีกทั้งคุณยังสามารถสมัครเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขในสถาบันแห่งใดแห่งหนึ่งจากกว่า 600 แห่งที่เป็นพันธมิตรกับเรา หากคุณต้องการ

แคนาดา

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศ - แคนาดา

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาในแคนาดาได้รับการออกแบบสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ คุณจะได้รับความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะจำเป็นต่างๆ เพื่อระดับที่เหนือกว่า ทั้งในชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมนอกชั้นเรียน ด้วยการศึกษาในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะสามารถสมัครเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขในมหาวิทยาลัยพันธมิตรจำนวนกว่า 650 แห่ง

อินเดีย

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (EAP) - อินเดีย

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในประเทศอินเดียได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านการศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมถึงโอกาสในการสมัครเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขในสถาบันต่างๆ มากกว่า 600 แห่งที่เป็นพันธมิตรกับ ELS หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นนี้จะมอบทักษะต่างๆ ที่จำเป็นให้กับนักเรียนต่างชาติเช่นคุณ เพื่อการบรรลุความสำเร็จทางการศึกษาและอื่นๆ อีกมากมาย

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา