เรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศระยะสั้น - ELS 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ค้นหาหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม - เรียนต่างประเทศระยะสั้นกับ ELS

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

หากเป้าหมายของคุณคือการเข้าศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย การสำเร็จการศึกษาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับ 109 หรือ 112 ของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาคือคำตอบ ประกาศนียบัตรที่คุณจะได้รับนี้ได้รับการยอมรับในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วโลกมากกว่า 650 แห่งเพื่อเป็นการรับรองความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการรับเข้าศึกษา

สหรัฐอเมริกา

ภาษาอังกฤษเข้มข้น - สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นจะเริ่มต้นเรียนในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนปี พ.ศ. 2562 หลักสูตรนี้มีชื่อเรียกว่าภาษาอังกฤษสำหรับวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (ด้านบน) หลักสูตรที่ดีเยี่ยมเดิมในชื่อใหม่

หลักสูตรนี้ในสหรัฐอเมริกานี้ออกแบบสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อีกทั้งคุณยังสามารถสมัครเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขในสถาบันแห่งใดแห่งหนึ่งจากกว่า 600 แห่งที่เป็นพันธมิตรกับเรา หากคุณต้องการ

แคนาดา

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศ - แคนาดา

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาในแคนาดาได้รับการออกแบบสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ คุณจะได้รับความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะจำเป็นต่างๆ เพื่อระดับที่เหนือกว่า ทั้งในชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมนอกชั้นเรียน ด้วยการศึกษาในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะสามารถสมัครเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขในมหาวิทยาลัยพันธมิตรจำนวนกว่า 650 แห่ง

อินเดีย

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (EAP) - อินเดีย

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในประเทศอินเดียได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านการศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมถึงโอกาสในการสมัครเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขในสถาบันต่างๆ มากกว่า 600 แห่งที่เป็นพันธมิตรกับ ELS หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นนี้จะมอบทักษะต่างๆ ที่จำเป็นให้กับนักเรียนต่างชาติเช่นคุณ เพื่อการบรรลุความสำเร็จทางการศึกษาและอื่นๆ อีกมากมาย

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการสื่อสารทั่วไปในการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปในอเมริกา หลักสูตรภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้นและหลักสูตร American Explorer ในชั้นเรียนช่วงเช้า และให้คุณมีเวลาที่จะสำรวจสภาพแวดล้อมและฝึกฝนเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ

สหรัฐอเมริกา

ภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น - สหรัฐอเมริกา

เรียนรู้ภาษาอังกฤษในขณะที่ยังคงมีอิสระในการสำรวจสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ

แคนาดา

ภาษาอังกฤษทั่วไป - แคนาดา

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของเราช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้นพื้นฐานภาษาอังกฤษ รวมถึงการฝึกปฏิบัติเสริมสร้างทักษะที่ปรับปรุงการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้ดียิ่งขึ้น

ภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น - แคนาดา

เรียนรู้ภาษาอังกฤษในขณะที่ยังคงมีอิสระในการสำรวจสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ

อินเดีย

ภาษาอังกฤษทั่วไป - อินเดีย

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของเราช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น - อินเดีย

เรียนรู้ภาษาอังกฤษในขณะที่ยังคงมีอิสระในการท่องเที่ยวสำรวจสถานที่ใกล้เคียง

หลักสูตรภาษาอังกฤษในช่วงปิดภาคเรียน

หากคุณต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่มีการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมแบบสบายๆ ตลอดจนตักตวงประสบการณ์อันหลากหลากจากกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคมนอกชั้นเรียน หลักสูตรในช่วงปิดภาคเรียนภาษาอังกฤษของเราในสหรัฐอเมริกาอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการ โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษซัมเมอร์เหล่านี้เน้นหนักทักษะการสนทนาโดยมุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คอร์สเรียนภาษาที่อเมริกาเหล่านี้ยังได้รับการออกแบบเพื่อให้คุณมีเวลาในการสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณและฝึกฝนภาษาอังกฤษในโลกแห่งความเป็นจริงได้มากยิ่งขึ้น

สหรัฐอเมริกา

American Explorer - สหรัฐอเมริกา

ให้การพักผ่อนในช่วงปิดภาคเรียนในสหรัฐอเมริกามีคุณค่ามากขึ้นด้วยการเรียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการสื่อสารเพื่อธุรกิจ

บรรลุเป้าหมายด้านอาชีพและเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษของคุณผ่านหลักสูตรการสื่อสารเพื่อธุรกิจ!

สหรัฐอเมริกา

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ - สหรัฐอเมริกา

พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันในโลกธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อผู้บริหาร - สหรัฐอเมริกา

เพิ่มความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพการงานโดยเฉพาะด้วยภาษาอังกฤษเพื่อผู้บริหาร

ภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษ - สหรัฐอเมริกา

พัฒนาความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษธุรกิจของคุณอย่างรวดเร็วผ่านการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวส่วนบุคคลของหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษ

ภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษพลัส - สหรัฐอเมริกา

บรรลุผลลัพธ์สูงสุดผ่านการสอนแบบตัวต่อตัวที่เข้มข้นด้วยภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษพลัส

แคนาดา

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ - แคนาดา

พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันในโลกธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อผู้บริหาร - แคนาดา

เพิ่มความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเพื่อผู้บริหารสำหรับอาชีพการงานโดยเฉพาะ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษพลัส - แคนาดา

พัฒนาความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษธุรกิจของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประสบความสำเร็จในอาชีพด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษและหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นพิเศษพลัสของ ELS

ค่ายและหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนและวัยรุ่น

หลักสูตรสำหรับเยาวชนและวัยรุ่นของ ELS มอบโอกาสให้เยาวชนศึกษาภาษาอังกฤษในค่ายภาษาอังกฤษและสนุกสนานกับเพื่อนจากทั่วทุกมุมโลก!

สหรัฐอเมริกา

Fun & Sun Camp - สหรัฐอเมริกา

Fun & Sun Camp รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างไว้แล้ว ช่วยให้เยาวชนเรียนรู้ภาษาอังกฤษในขณะที่เพลิดเพลินกับแสงแดดในเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก รัฐฟลอริดา

ค่ายเยาวชนมาลิบู - สหรัฐอเมริกา

นักเรียนของค่ายเยาวชนมาลิบูจะได้รับความสนุกสนานและเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ที่สวยงามที่ค่ายฤดูร้อนนี้!

หลักสูตรภาคฤดูร้อนในนิวยอร์กซิตี - สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนในนิวยอร์กซิตีช่วยให้นักเรียนอายุ 17 ปีขึ้นไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในขณะที่เพลิดเพลินกับหนึ่งในเมืองที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในโลก - นิวยอร์กซิตี!

การเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย - มาลิบู - สหรัฐอเมริกา

เยาวชนในหลักสูตรการเตรียมความพร้อมของ Malibu University สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษและเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา

โฮมสเตย์สำหรับเยาวชนในเดือนมกราคม - สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรโฮมสเตย์สำหรับเยาวชนในเดือนมกราคมมอบประสบการณ์พิเศษระยะสั้นในสหรัฐอเมริกาให้กับเยาวชนในช่วงหยุดพักจากการศึกษาทางวิชาการโดยปกติของตน

ค่ายกีฬาไนกี้ - ซานโดเมนิโก - สหรัฐอเมริกา

เยาวชนในค่ายกีฬาไนกี้ของ ELS ที่ San Domenico School พัฒนาภาษาอังกฤษของตนในขณะที่ได้รับการฝึกอบรมกีฬาระดับโลก

แคนาดา

หลักสูตรเยาวชนภาคฤดูร้อนในแวนคูเวอร์ - แคนาดา

เยาวชนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษในหลักสูตรค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อนที่น่าตื่นตาตื่นใจของ ELS ในแคนาดา

หลักสูตรเยาวชนภาคฤดูหนาวในแวนคูเวอร์ - แคนาดา

เยาวชนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษในหลักสูตรค่ายเยาวชนภาคฤดูหนาวที่น่าตื่นเต้นของ ELS ในแคนาดา

หลักสูตรการสอบและการเตรียมสอบ

เรียนรู้กลยุทธ์การสอบตามมาตรฐานที่เป็นประโยชน์ ฝึกฝนทักษะภาษา และเพิ่มความมั่นใจของคุณในหลักสูตรการสอบและการเตรียมสอบของ ELS

สหรัฐอเมริกา

การทดสอบก่อนเรียน (PAT: Pre-Arrival Test) ของ ELS - สหรัฐอเมริกา

ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษของคุณ เรียนรู้ว่าคุณต้องใช้เวลานานเท่าใดในการศึกษากับ ELS และหลักสูตรใดที่คุณมีคุณสมบัตตรงตามข้อกำหนด

TOEIC® - สหรัฐอเมริกา

การสอบนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางโดยบริษัทต่างๆ และหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลกในฐานะหลักฐานยืนยันความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

IELTS สหรัฐอเมริกา

การสอบนี้ให้บริการในสองรูปแบบคือ ทั่วไปหรือเชิงวิชาการ และเป็นบริการสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลสอบ IELTS

TOEFL iBT® - สหรัฐอเมริกา

ทำการสอบแบบออนไลน์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษของผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่ต้องการศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลสอบ TOEFL

แคนาดา

การเตรียมสอบ IELTS - แคนาดา

ทำข้อสอบ IELTS ด้วยความมั่นใจในการสอบและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคุณ

การเตรียมสอบ TOEFL iBT® - แคนาดา

ทำข้อสอบ TOEFL iBT ด้วยความมั่นใจ

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา