ค้นหาที่ปรึกษา ELS ที่อยู่ใกล้คุณมากที่สุด - ELS 

ติดต่อที่ปรึกษา

ให้ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งของ ELS ช่วยคุณเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุด

ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ELS มีประสบการณ์หลายปีในการช่วยเหลือนักเรียนเช่นคุณให้บรรลุเป้าหมายด้านภาษาอังกฤษและการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไว้วางใจที่ปรึกษาของเราให้ช่วยคุณในการเลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสำหรับคุณ ประสานงานกับคุณในการกรอกใบสมัครให้เสร็จสมบูรณ์ และส่งเอกสารที่จำเป็นต่อกองตรวจคนเข้าเมือง