แบบฟอร์มการสมัคร ELS/แคนาดา - ELS 

สมัคร ELS/Canada วันนี้!

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้เพื่อเริ่มต้นการสมัคร!

1. รายละเอียดส่วนตัว

ที่อยู่

ที่อยู่ในแคนาดา (หากทราบ)

2. การเลือกหลักสูตร
3. ข้อมูลวีซ่า
4. รถรับที่สนามบินและจัดเตรียมที่พัก

โปรดกรอกข้อมูลในส่วนนี้หากคุณต้องการให้เราจัดเตรียมที่พักให้กับคุณ หรือต้องการที่จะจองรถรับที่สนามบิน

5. ข้อมูลทางการแพทย์
6. การรักษาและการดูแล

นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีทุกคนต้องมีผู้ใหญ่ดูแลในแคนาดา

7. แถลงการณ์การสมัคร

หมายเหตุ: หากคุณอ่านหรือเข้าใจภาษาอังกฤษได้ไม่ดีนัก เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณมีล่าม / ผู้แปลอธิบายแบบฟอร์มนี้ก่อนที่จะลงลายมือชื่อ

I agree to the Terms of Use and Privacy Policy

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา