การรับรองคุณภาพทางการศึกษาของ ELS Language Centers - ข่าวสาร - ELS 

การรับรองคุณภาพ

ELS Language Centers ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานรัฐบาลในแต่ละประเทศที่ดำเนินการ 

ในสหรัฐอเมริกา:

ELS Language Centers ในสหรัฐอเมริกาได้รับการรับรองโดยคณะกรรมาธิการรับรองการศึกษาและการฝึกอบรมต่อเนื่อง (ACCET: Accrediting Council for Continuing Education & Training) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองแห่งชาติตามบัญชีรายชื่อของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ ELS schools ได้รับการอนุมัติให้บริการหลักสูตรต่อไปนี้: หลักสูตรเข้มข้น หลักสูตรกึ่งเข้มข้น หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL® iBT ที่สมบูรณ์ หลักสูตร American Explorer หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้พูดภาษาอื่นๆ (CELTA: Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) และหลักสูตรพิเศษ โรงเรียนนี้ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายสหพันธรัฐในการสมัครนักเรียนต่างชาติที่ไม่ใช่ผู้อพยพ

คณะกรรมาธิการรับรองการศึกษาและการฝึกอบรมต่อเนื่อง

 

ELS Educational Services, Inc. ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมาธิการสรรหาระหว่างประเทศแห่งอเมริกา (AIRC: the American International Recruitment Council) ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานการสรรหานักเรียนนานาชาติให้บริการในระดับมืออาชีพ ความรู้เฉพาะด้านและความซื่อสัตย์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาที่ได้รับการรับรอง ELS เป็นสมาชิกก่อตั้งสถาบันของ AIRC และเป็นหนึ่งในองค์กรแรกๆ ที่ได้รับการรับรอง ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ELS สำหรับคณะกรรมาธิการสรรหาระหว่างประเทศแห่งอเมริกา: คลิกที่นี่

 

คณะกรรมาธิการสรรหาระหว่างประเทศแห่งอเมริกา (American International Recruitment Council)

 

ในแคนาดา:
หลักสูตรและสถานที่ตั้งในแคนาดาที่ได้รับการรับรองโดย Languages Canada ซึ่งเป็นสมาคมการศึกษาภาษาแห่งชาติของแคนาดา

 

Languages Canada

 

สมาชิกภาพในองค์กรวิชาชีพ
ELS Language Centers และพนักงานเป็นสมาชิกของ:

สมาคมหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นแห่งอเมริกา (American Association of Intensive English Programs)

 

สมาคมการบริหารการศึกษานานาชาติแห่งอเมริกา (Association of International Education Administrators)

 

สมาคมนักการศึกษานานาชาติ

 

คณะกรรมาธิการสรรหาระหว่างประเทศแห่งอเมริกา (American International Recruitment Council)

 

สมาคมองค์กรภาษาเพื่อการเดินทาง (Association of Language Travel Organisations)

 

สำนักงานการศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาของเอกชน (Bureau for Private Postsecondary Education)

วัตถุประสงค์ของสำนักงานซึ่งอยู่ภายใต้กรมกิจการผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Department of Consumer Affairs) เพื่อควบคุมสถาบันการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาของเอกชนซึ่งให้บริการทางการศึกษาในรัฐแคลิฟอร์เนีย
นักเรียนที่มีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการสมัครเรียนซึ่งยังไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจจากทางสถาบันอาจสอบถามโดยตรงกับสำนักงานการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาของเอกชนที่ 2535 ถนนแคปิตอลโอกส์ไดร์ฟ ห้องเลขที่ 400 แคลิฟอร์เนีย 95833; ตู้ ป.ณ. 980818 เมืองซาคราเมนโตตะวันตก รัฐแคลิฟอร์เนีย 95798-0818

เว็บไซต์: www.bppe.ca.gov
โทรศัพท์: (888) 370-7589
โทรสาร: (916) 263-1897

 

นักเรียนหรือสาธารณชนอาจยื่นคำร้องเกี่ยวกับสถาบันแห่งนี้กับสำนักงานการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาของเอกชน โดยโทรศัพท์ได้ที่ (888) 370-7589 หรือโดยการกรอกแบบฟอร์มการร้องเรียนซึ่งสามารถรับได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน เว็บไซต์

2016 ELS Annual Report

2019 ELS California Catalog

Performance Fact Sheet - Berkeley

Performance Fact Sheet - Hollywood

Performance Fact Sheet - La Verne

Performance Fact Sheet - San Diego

Performance Fact Sheet - San Francisco Downtown

Performance Fact Sheet - San Francisco North Bay

Performance Fact Sheet - Santa Monica

Performance Fact Sheet - Santa Rosa

Performance Fact Sheet - Silicon Valley

Performance Fact Sheet - Thousand Oaks

Refund Policy - California Centers 

 

ELS Language Centers ได้รับการอนุมัติโดยกรมธุรกิจเอกชนและโรงเรียนสายอาชีพของคณะกรรมการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐอิลลินอยส์

ข้อร้องเรียนใดๆ ต่อ ELS Language Centers ในรัฐอิลลินอยส์ (ชิคาโก โรมีโอวิลล์ เดอคาลบ์) อาจได้รับการลงทะเบียนกับคณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐอิลลินอยส์ตามที่อยู่ต่อไปนี้: 

คณะกรรมการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐอิลลินอยส์
เรียน: แผนกรับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักเรียน
1 นอร์ธโอลด์สเตทแคปิตอลพลาซ่า ห้อง 33
เมืองสปริงฟิลด์ รัฐอิลลินอยส์ 62701