ข่าวสารจาก ELS

ELS Voted ST Star Awards ‘Best Chain School’

ก.ย. 06, 2562 2:00 PM

ELS was named Study Travel’s 2019 ‘Best Chain School’ at the 2019 ST Star Awards.

The ST Star Awards event took place on 31 August 2019 in London, United Kingdom. All organizations that were shortlisted across 25 categories were invited to the event, where the winners were announced. Each winner was decided upon by an agent vote. Agents voted in each category and the top five vote recipients were shortlisted, with the first being the winner.

“We are thrilled to be the recipients of this award,” said Vincent Powell, Vice President of Global Recruitment, at ELS. “ELS has never been shortlisted before, so that was an accomplishment in and of itself. We are beyond grateful to be selected as the winner in the category. This success is all thanks to our hardworking staff, students, and dedicated agent partners. We strive to give all students the best experience, and this recognition shows the dedication of all employees and staff at ELS in their commitment to providing outstanding service. We look forward to a bright future at ELS,” Powell said.

ELS thanks all those involved in helping us receive this award—our staff, our teachers, agent partners, university partners, and most importantly, our students.


ติดต่อผู้สื่อข่าว


Press@els.edu

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา