ELS | About Us 

เกี่ยวกับ ELS

นับตั้งแต่ปี 1961 ELS ได้ช่วยเหลือนักเรียนมากกว่า 1.2 ล้านคนจากกว่า 143 ประเทศทั่วโลกในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สัมผัสประสบการณ์ ELS

นักเรียนได้เลือก ELS เพื่อบรรลุเป้าหมายในการใช้ภาษาอังกฤษมานานกว่า 50 ปี ELS ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสำเร็จด้วยวิธีการที่เหมาะสำหรับแต่ละคนและให้คำมั่นในความสำเร็จของนักเรียนด้วย 12 ระดับชั้นเรียน ศูนย์เทคโนโลยีภาษาที่ทันสมัย บริการทดสอบที่หลากหลายและความช่วยเหลือในการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ตอนแรกที่มาถึงสหรัฐอเมริกาเพื่อเรียนภาษาอังกฤษ ฉันยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ชั้นเรียน ELS ให้ความมั่นใจ กับฉันในการเรียนรู้และพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ฉันจึงสามารถเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยของที่นี่

ชุน , ญี่ปุ่น

หลักการดำเนินงานของเรา

วิสัยทัศน์

เพื่อฝึกฝนพลเมืองโลกและผู้นำในอนาคตซึ่งจะมีส่วนในการสร้างความเข้าใจ สันติภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของโลก 

ภารกิจ

ELS Educational Services, Inc. มุ่งมั่นในการพัฒนาพลเมืองโลกในอนาคตโดย:

  • มอบการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษและความสามารถระดับโลก
  • ช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาของเราประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่เลือกไว้ ทั้งด้านการศึกษาและส่วนตัว
  • เตรียมนักเรียนของเราให้พร้อมสำหรับความสามารถในการแข่งขันในสถานที่ทำงานระดับโลก และการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนในโลกที่พึ่งพาอาศัยกัน
  • ร่วมประสานงานกับมหาวิทยาลัยของเราและพันธมิตรอื่นๆ เพื่อพัฒนากลยุทธ์รูปแบบสากลในการส่งเสริมความตระหนักระดับโลกให้กับนักเรียนและชุมชนวิทยาเขตของสถาบัน

 

 

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา