ข่าวสารจาก ELS

ติดต่อผู้สื่อข่าว


Press@els.edu

ELS Educational Services, Inc. announced the appointment of Theresa Pettersson as the company’s Vice President of Pathway Partnerships.  อ่านเพิ่มเติม
สิงหาคม 17, 2561
ELS Educational Services, the largest U.S. provider of on-campus English language training, signed a Memorandum of Understanding (MOU) with Kuwait University’s Center of Excellence in the College of Business Administration to initiate an educational collaboration that will support the Center of Excellence in its mission to improve and enhance the educational opportunities of its students and the community.  อ่านเพิ่มเติม
สิงหาคม 08, 2561

ELS Educational Services, Inc. one of the leading language services providers in the world – has added two new locations to its ELS Language Experience+ Vacation English program: San Diego, California and Boston, Massachusetts. Both locations will be offering the new Language Experience+ program starting in June 2018.

อ่านเพิ่มเติม
มีนาคม 06, 2561

The University of St. Thomas (St. Paul, MN), and ELS Educational Services, Inc. (Princeton, NJ) recently signed an agreement which marked the beginning of a new phase in their 20-year partnership – to develop an undergraduate pathway program. 

อ่านเพิ่มเติม
มกราคม 23, 2561
On December 13, California Lutheran University (Thousand Oaks, CA), and ELS Educational Services, Inc. (Princeton, NJ) signed a new agreement to develop a graduate pathways program aiming to enhance the University’s international student educational experience and extend its global reach.  อ่านเพิ่มเติม
ธันวาคม 19, 2560
Hailiang Education Group in cooperation with ELS Educational Services, Inc., organized and hosted an event at Hailiang Foreign Language School at Hailiang Education Park in Zhuji, Zhejiang Province inaugurating the Community Colleges China Union (CCCU) – a collaboration of American colleges and universities whose goal is to provide Chinese students with a pathway toward quality higher education in the U.S.  อ่านเพิ่มเติม
ธันวาคม 13, 2560
ELS Educational Services, Inc. – one of the leading language services providers worldwide – has launched a new vacation English language program, ELS Language Experience+, which is set to begin enrollment for January 2018.  อ่านเพิ่มเติม
พฤศจิกายน 16, 2560
ELS Educational Services, Inc. – einer der weltweit führenden Sprachdienstleister – hat ein neues Programm für Sprachreisen in die USA gestartet: Der Anmeldebeginn für ELS Language Experience+ ist für Januar 2018 geplant.  อ่านเพิ่มเติม
พฤศจิกายน 16, 2560
ELS Educational Services, Inc. – l’un des plus grands fournisseurs de services linguistiques au monde – lance un nouveau programme d’anglais pendant les vacances, baptisé ELS Language Experience+. Les inscriptions ouvriront en janvier 2018.  อ่านเพิ่มเติม
พฤศจิกายน 16, 2560

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่

เราให้บริการเครือข่ายศูนย์การสอนภาษาอังกฤษที่มีสถานที่ตั้งในวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เริ่มต้นการสมัครของคุณ ติดต่อที่ปรึกษา